Annons

”Negativa sociala faktorer är i sig inte kopplade med brott”

Svar till Vänsterpartiet Trelleborg (den 18 mars).
Publicerad 22 mars 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den svenska gängkriminaliteten måste åtgärdas. Men, det brinner här och nu. Ska vi skicka hem brandkåren och börja arbeta förebyggande?, skriver Sten Levander i ett debattinlägg.
Den svenska gängkriminaliteten måste åtgärdas. Men, det brinner här och nu. Ska vi skicka hem brandkåren och börja arbeta förebyggande?, skriver Sten Levander i ett debattinlägg.Foto: Jessica Gow/TT

Tro (orubblig) och vetande (utan tvivel är man inte klok), bägge finns och behövs. Dessutom finns verkligheten – den sparkas om man har fel. Politikerna i Sverige bestämde 1965, mot bättre vetande, att negativa sociala faktorer är huvudorsak till kriminalitet. Att utjämna/kompensera för sådana skillnader blev huvudstrategin för brottsbekämpning, och så är det fortfarande. I en BRå-rapport (2023:3) bekräftas det vi vet via forskning sedan minst 100 år – negativa sociala faktorer är i sig inte kopplade med brott. Huvudstrategin för brottsbekämpning kan därmed inte fungera.

I detta läge kan man försvara tron (vetenskapen har fel) eller korrigera verklighetsbeskrivningen utifrån sunt förnuft, beprövad erfarenhet och vetenskap. Inget parti har ännu omprövat sin syn på detta – tron är stark och kriminologi som vetenskap är splittrad och omogen. Det går alltid att hitta ”vetenskapare” (som egentligen är biskopar) som stöder önskade uppfattningar – illustrerat av den debatt som nu förs i Göteborgsposten.

Annons

Recept i form av förebyggande insatser finns och kommer att ge effekt på sikt. När sådana utformas är det helt nödvändigt att skilja mellan risk- och orsaksfaktorer. Det gör man sällan. Min upprördhet i saken gäller att de förslag V lägger inte är genomförda – vi behöver inte slåss när vi sitter i samma båt.

”Recept i form av förebyggande insatser finns och kommer att ge effekt på sikt.”
Sten Levander, Maglarps-akademin

Den svenska gängkriminaliteten (15 gånger fler döds-skjutningar än i våra grannländer) måste åtgärdas. Men, det brinner här och nu. Ska vi skicka hem brandkåren och börja arbeta förebyggande? Eller ska vi låsa in serie-pyromanerna?

Sten Levander, Maglarps-akademin

Annons
Annons
Annons
Annons