Annons

Näringsverksamheter en förutsättning för en levande landsbygd

Alla politiska partier, på riksnivå, betonar vikten av en levande landsbygd, men vad har det för betydelse när länsstyrelsen i Skåne aktivt motarbetar detta?
Publicerad 18 oktober 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Claes Stenmark (till höger), Stenmark Pizza Burgare AB, skriver om vikten av en levande landsbygd.
Claes Stenmark (till höger), Stenmark Pizza Burgare AB, skriver om vikten av en levande landsbygd.Foto: Moa Dahlin

För drygt tre veckor sedan fick vi besked att länsstyrelsens upphäver Trelleborg kommuns beslut om att ge oss bygglov att bygga världens mest klimatsmarta fristående restaurangbyggnad i Skegrie. Länsstyrelsen uppger i grund och botten två skäl till varför bygglov ska nekas.

Länsstyrelsen anser inte att det är ett väsentligt samhällsintresse, för oss som bor på landsbygden, med näringsverksamheter som vår. Arbetstillfällen och privat service för boende på landsbygden är alltså inte så viktigt.

Annons

Vidare bygger de sina argument för beslutet på skrivelser i kommunens Översiktsplan 2010 som handlar om jordbruksmark i helt andra geografiska områden i kommunen än vad bygglovet avser. För området som bygglovet avser står det i stället i översiktsplanen att kommunen väljer att satsa på utbyggnad av service. Flagrant undviker de i beslutet att ta upp det som talar för ett beviljat bygglov.

Att vi skulle skörda upp mot fyra gånger mer livsmedel än vad marken producerar i dag anser de inte heller vara god hushållning.

Handläggaren på länsstyrelsens rättsenhet har inte heller tagit i beaktande prejudicerande fall i Mark- och Miljööverdomstolen och skrivelser i förarbetet till lagstiftningen som vi anser tydligt talar för ett beviljande av bygglov.

I och med att handläggarna är högutbildade och troligtvis mycket intelligenta människor, kan vi inte annat än förstå att länsstyrelsen helt enkelt bestämt sig för att bygglovet ska avslås. Annars saxar du inte in citat från översiktsplanen gällande helt ovidkommande geografiska områden och struntar i det som gäller för det aktuella området. Det är lika relevant att hänvisa till Malmö kommuns översiktsplan.

Att en myndighet ska agera sakligt och opartiskt är en del av grunden för vår demokrati. Det är så viktigt att det är reglerat i förvaltningslagen. Att inte ta det som talar för bygglov i beaktande, utan i stället hitta på argument som talar emot, kan inte anses vara något annat än osakligt och partiskt.

Att näringsverksamheter tillåts etablera sig på landsbygden är också en förutsättning för en levande landsbygd. Det måste myndighetsanställda inne i stan förstå. Det kan heller inte vara lagstiftarens syfte att landsbygdsorter omgivna av jordbruksmark inte ska kunna tillföras arbetstillfällen och privat service.

Vi kräver nu att landshövding Anneli Hulthén, som är högsta chef för länsstyrelsen i Skåne, tar sitt ansvar och går igenom rättsenhetens rutiner. För så här kan vi faktiskt inte ha det.

Claes Stenmark

grundare av Stenmark Pizza | Burgare och boende i Skegrie

Annons
Annons
Annons
Annons