Annons

Misslyckas vi i skolan, så misslyckas vi med grunden för varje barns frihet

Förra helgen var jag på Socialdemokraternas kongress i Örebro.
Publicerad 2 april 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vid S kongress beslutade man bland annat att fler ska kunna ta CSN-lån för att ta körkort.
Vid S kongress beslutade man bland annat att fler ska kunna ta CSN-lån för att ta körkort.Foto: Fredrik Persson

Såhär inleddes en del av programtexten:

”Kunskap och bildning har aldrig varit viktigare än nu. I en tid när demokratin utmanas av extremism och falsk propaganda utgör den varje människas bästa försvar och vårt fria samhälles främsta värn. När klyftor cementeras redan i barndomen är rätten till en jämlik kunskapsskola den starkaste murbräckan mot klassamhället. I en orolig värld behöver den som kommer till Sverige lära sig svenska och ges goda möjligheter att snabbt skaffa sig den kunskap som krävs för att komma i arbete och bli en del av samhället.”

Annons

I en tid då det rapporteras om att skolan går på knäna, elever mår dåligt och för få söker till lärarhögskolan så var studier såklart ett av de ämnen som diskuterades på kongressen och här följer ett utdrag av de beslut som fattades:

- Fler ska kunna ta CSN-lån för att ta körkort.

- Det ska vara lättare att få särskilt stöd i liten undervisningsgrupp.

- Återinförandet av prao i grundskolan ska stärkas av studiehandledning.

- Elevhälsan ska ha mer personal och ett krafttag ska tas mot den psykiska ohälsan.

- Läraryrket ska renodlas och därmed ska skolan anställa yrkeskategorier som kan avlasta lärarna.

- Särskilda antagningsprov ska införas på lärarutbildningen och det ska också bli lättare att få dubbel examen, exempelvis både civilingenjör och gymnasielärare.

- Bryggutbildningar mellan olika lärarbehörigheter ska finnas.

- Ett karriärväxlarspår mot förskolläraryrket för barnskötare och andra relevanta yrkesgrupper.

- Studiefinansieringsmöjligheterna stärkas och möjligheten att kombinera arbete med studier förbättras.

Annons

Det finns mycket som behöver göras för att få ett jämlikt samhälle, men misslyckas vi i skolan, så misslyckas vi med grunden för varje barns frihet.

Kunskap är trygghet. Kunskap är styrka. Kunskap är makt. Den ska delas av oss alla.

Cilla Dahl-Andersson (S)

Annons
Annons
Annons
Annons