Annons

Mer personal och fler vårdplatser på Trelleborgs lasarett

På Trelleborgs lasarett får endast 31 procent sin planerade operation inom vårdgarantins 90 dagar, och på flera avdelningar är situationen ansträngd för personalen. Vi socialdemokrater går till val på att få bort vårdköerna och förbättra arbetsmiljön för de vårdanställda.
Publicerad 8 september 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi vill öppna fler vårdplatser på lasarettet, för att korta köerna och förbättra för både patienter och personal, skriver Henrik Fritzon och Birgitta Almroth (S).
Vi vill öppna fler vårdplatser på lasarettet, för att korta köerna och förbättra för både patienter och personal, skriver Henrik Fritzon och Birgitta Almroth (S).Foto: Mårten Svemark

I dag styrs vården i Trelleborg av den borgerliga alliansen, men om vi får väljarnas förtroende att styra skånsk sjukvård efter valet så kommer Trelleborgs lasarett ges möjlighet att anställa 55 nya medarbetare under nästa mandatperiod. Det är en utökning med cirka tio procent. Vi vill dessutom sätta stopp för sjukhusets sparkrav. Det går inte att spara sig till en bättre sjukvård.

Vi vill öppna fler vårdplatser på lasarettet, för att korta köerna och förbättra för både patienter och personal. Det handlar bland annat om att inrätta fyra intermediärvårdsplatser, en vårdform som utgör ett mellanting mellan intensivvård och traditionell vårdavdelning. Där kan patienter vårdas som är för sjuka för att ligga på vanlig vårdavdelning, men som inte uppfyller kriterierna för att vårdas i intensivvården. Denna vårdform saknas i dag i Trelleborg, trots att behovet finns.

Annons

Att öppna intermediärvårsplatser skulle bli ett lyft för lasarettet. För patienterna skulle det innebära ökad trygghet, och färre skulle behöva transporteras till andra sjukhus. Patienter behöver inte bli kvar lika länge i intensivvården – och man kan förhindra att patienter behöver flyttas tillbaka dit eller undvika att de hamnar där alls.

Vi vill också öppna fler observationsplatser i anslutning till akutmottagningen. I dag finns sju sådana platser. Om vi får förtroendet att styra Region Skåne nästa mandatperiod kommer ytterligare tre att öppnas, något som skulle förbättra arbetsmiljön på akuten och avlasta vårdavdelningarna.

För att det ska bli möjligt att rekrytera fler vårdanställda måste lasarettet bli en mer attraktiv arbetsgivare. Då krävs det insatser för att förbättra arbetsmiljön, så att de som jobbar på lasarettet vill stanna kvar och fler vill söka sig hit. I arbetet med att förbättra arbetsmiljön krävs politiskt ledarskap, lyhördhet och ödmjukhet inför all den kunskap som finns i vården. Personalen måste få bättre villkor och mer att säga till om i det dagliga arbetet.

Den borgerliga alliansens besparingspolitik har kommit till vägs ände. Det är dags för en ny inriktning för sjukvården, med fler anställda, bättre arbetsmiljö och ökad tillgänglighet.

Henrik Fritzon (S), gruppledare för S i Region Skåne

Birgitta Almroth (S), andre vice ordförande sjukhusstyrelse Trelleborg lasarett

Annons
Annons
Annons
Annons