Annons

Mer klimatpolitik och mer rättvisa

Den 15-17 oktober höll Miljöpartiet kongress och antog bland annat ett handlingsprogram för den politik vi ska prioritera kommande mandatperiod. Handlingsprogrammets 179 punkter täcker in alla politikområden, men kan sammanfattas med mer klimatpolitik, mer feminism, mer rättvisa.
Publicerad 6 november 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi vill bana väg för vind- och solrevolutionen genom att fortsätta göra det lättare och mer förmånligt att investera i solceller, skriver tre representanter för Miljöpartiet.
Vi vill bana väg för vind- och solrevolutionen genom att fortsätta göra det lättare och mer förmånligt att investera i solceller, skriver tre representanter för Miljöpartiet.Foto: Tore, Meek

Vi vill ta fram en utsläppsbudget för svenska klimatutsläpp, så att Sverige ligger i linje med Parisavtalet och den senaste vetenskapen. Priset på utsläpp i EU:s utsläppshandelssystem ska höjas och intäkterna användas för att finansiera en rättvis omställning. Vi vill införa klimattullar för import från länder utanför EU på varor som klimatbeskattats mindre i ursprungslandet. Vi vill bana väg för vind- och solrevolutionen genom att fortsätta göra det lättare och mer förmånligt att investera i solceller och vi ser stora möjligheter att bygga ut den havsbaserade vindkraften. Vi vill bygga ut och rusta upp elnäten och underlätta för storskalig utbyggnad av energilager, såsom vätgas, batterier och värmelager.

För att stärka landsbygdernas ekonomi vill vi att fastighetsskatten på vindkraftverk och vattenkraftverk ska tillfalla den kommun respektive region där kraftverken finns. Bredband av hög kvalitet ska finnas tillgängligt i hela landet. Vi vill främja lokal ekonomisk utveckling och skapa bättre villkor för små och medelstora företag. Vi vill också stärka lokalproducerade ekologiska livsmedel och mathantverk. Klimatförändringarna är redan här och vi behöver anpassa samhället efter det. Vi vill se krav på klimatsäkrade nybyggnationer. Äldreboenden, förskolor och skolor måste förberedas för att kunna hantera långa värmeböljor. Vi vill minska riskerna för torka, vattenbrist och skogsbränder genom att skydda vattentäkter, avsätta reservvattentäkter, anlägga våtmarker och anlägga mer blandskog. Trygghetssystemen ska stärkas och skattesystemet ska vara progressivt, så att höga inkomster beskattas högre än låga. Skattepengar som är avsedda till skola, vård och omsorg ska gå till verksamheten, inte tas ut som vinst till aktieägare. Miljöpartiet vill höja pensionen för dem med de lägsta inkomsterna och de minsta ekonomiska marginalerna. Vi vill att äldre ska erbjudas flyttstöd till generationsboenden, trygghetsboenden och mellanboenden med skäliga hyror. Alla barn ska ha tak över huvudet, därför vill vi höja bostadsbidraget för barnfamiljer. Underhållsstödet för ensamstående föräldrar behöver också höjas.

”Vi vill att äldre ska erbjudas flyttstöd till generationsboenden, trygghetsboenden och mellanboenden med skäliga hyror.”
Maria Wilhelms, Angela Everbäck och Emma Nilsson (MP)
Annons

”Nu går vi snart till val. Vi gör det från en stabil plattform av politik för klimat och rättvisa. Vi gör det med politik för att bygga ett modernt grönt folkhem. Ett folkhem som står fast vid liberala och demokratiska värderingar, som skyddar minoriteters rättigheter och tar hand om varandra när vi behöver det. Som värnar en stark rättsstat och en välfärd som fungerar i hela landet. Och som bygger sin framtid utan att fortsätta en huvudlös överexploatering av vår planet och våra naturresurser." citat Märta Stenevi, språkrör.

Maria Wilhelms, ordförande Miljöpartiet Trelleborg

Angela Everbäck, ordförande Miljöpartiet Vellinge

Emma Nilsson, kongressombud Miljöpartiet Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons