Annons

Medvetna konsumenter viktigt för att få lantbruket på fötter igen

Svenskt lantbruk står inför den kanske värsta krisen i mannaminne och utifrån de klimatförändringar som nu sker måste vi räkna med att svenskt lantbruk kan komma att utsättas för motsvarande kriser i framtiden.
Publicerad 11 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Olika åtgärder måste till för att lindra lantbrukets kris i torkan, anser representanter för Socialdemokraterna.
Olika åtgärder måste till för att lindra lantbrukets kris i torkan, anser representanter för Socialdemokraterna.Foto: Andreas Hillergren/TT

Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Och i vårt Sverige ställer vi upp för varandra när krisen kommer. Det kan handla om enskild ort, en region eller som i det här fallet hela jordbrukssverige. Därför har regeringen tagit fram ett krispaket för svenskt lantbruk som saknar motstycke i modern tid. 1 220 miljoner till stöd för våra svenska bönder för att lindra krisens effekter.

I krispaketet finner vi exempelvis 400 miljoner kronor som ska betalas ut under 2018 riktat till våra mjölk-, nötkött- och lammproducenter. Här har vi också 760 miljoner i stöd 2019 som ska utformas i nära samarbete med näringen och gå till att stötta lantbruket och riktas dit pengarna gör mest nytta, oavsett produktionsinriktning.

Annons

Parallellt med det har regeringen tillsammans med våra myndigheter och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) vänt på varje sten för att hitta sätt att lindra torkans skadeverkningar. Hittills har över 20 olika åtgärder genomförts som handlar om beslut om regelförenklingar, vägledningar, information till drabbade. Jag lovar, vi är inte klara, fler åtgärder kommer för att lindra krisens konsekvenser och stärka jordbruket på lång sikt.

Men det är inte bara det offentliga som ställer upp. Hela Sverige, privatperson så väl som näringslivet, bidrar på olika sätt för att hjälpa vårt jordbruk. En nyckelroll i stödet till jordbruket har vi alla som konsumenter. Det går inte att komma ifrån att svenska konsumenters medvetna val är en viktig del av lösningen för att få svenskt lantbruk på fötter igen. Idag har vi en bra ursprungsmärkning i butik och i framtiden vill vi också ha motsvarande på restaurang för kött och fisk. Ursprungsmärkning ger förutsättningen för den som vill att varje dag stötta svenskt jordbruk när man går och köper sin mat.

Flera oppositionspartier har kommit med sina förslag till krispaket, vilket är välkommet. Flera av förslagen är dock inte genomförbara. Det tydligaste exemplet på det måste nog vara Centerpartiets förslag där man utlovar att 800 miljoner i betalas ut i ett snabbt bidrag till drabbade bönder i år, trots att det enligt EU:s regelverk endast går att betala ut nämnare hälften. Oppositionen medverkar här till en överbudspolitik och skapar förväntningar hos Sveriges bönder som inte kan hållas. I slutänden kan det komma att spä på politikerföraktet och leda till framgångar för populistiska partier.

Svenskt lantbruk står mitt i en djup kris, men tillsammans är vi många som på olika sätt arbetar för att lindra den. Regeringen har tillsammans med våra myndigheter genomfört flera åtgärder som – tillsammans med konsumenters medvetna val – kan förändra situationen. Tillsammans blir vi starka, i Sverige ställer vi upp för varandra.

Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister

Marianne Pettersson (S), riksdagsledamot från Trelleborg i miljö- och jordbruksutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons