GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Mat och energi ska inte ställas mot varandra

Länsstyrelsen Skåne har nyligen sagt nej till tre vindkraftverk på Jordberga. I diskussionen om etableringar av nya vindkrafts- eller solcellsparker väcks frågan om hur jordbruksmarken ska användas. Energiproduktion ställs mot livsmedelsproduktion trots att vi behöver båda för att samhället ska fortsätta fungera och utvecklas.
Publicerad 17 juni 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Mat och energi ska inte ställas mot varandra, tycker dagens debattör.
Mat och energi ska inte ställas mot varandra, tycker dagens debattör.Foto: Claes Nyberg

I diskussionen om etableringar av nya vindkrafts- eller solcellsparker väcks frågan om hur jordbruksmarken ska användas. Energiproduktion ställs mot livsmedelsproduktion trots att vi behöver båda för att samhället ska fortsätta fungera och utvecklas. Anläggningar för förnybar energi tar en mycket liten del av åkermarken i anspråk och kan producera stora mängder grön energi. Skåne behöver det tillskottet av el för att undvika produktionsstopp i industrin och import av utländsk kolkraft.

Det senaste ärendet där mat ställs mot el är tre vindkraftverk på Jordberga. Länsstyrelsen Skåne har underkänt bygglovet och skickat ärendet tillbaka till kommunen. Länsstyrelsen anser att matproduktion är viktigare än elproduktion och tar stöd i Miljöbalken.

Frågan är egentligen mycket större än så. Världen, och därmed Sverige, står mitt i en klimatkris. Sverige har ett nationellt mål om 100 procent förnybar energi till år 2040. Det är knappt två decennier bort. Om vi ska klara att möta klimathotet och leva upp till de politiska ambitionerna är det hög tid att agera. Vi behöver bygga ut den förnybara energiproduktionen och det måste ske snabbt.

Skåne skriker efter ny energi för att möta ökad elektrifiering och ökad omställning till hållbar produktion och konsumtion. I september förra året lämnade Länsstyrelsen Skåne sina slutsatser om en framtida trygg elförsörjning till regeringen. I rapporten uppskattas länets elanvändning öka med 25 procent till 2040, till stor del tack vare de effektiviseringar och utsläppsbesparingar som väntas genom att elektrifiera processer, maskiner och transporter.

Det finns många sätt att öka tillförseln av el i Skåne, exempelvis genom vindkraft till havs. Det är ett viktigt bidrag i omställningen men tar lång tid att bygga och kommer att kosta stora summor när nya ledningar ska dras. Vindkraft på land och solcellsparker har den stora fördelen att de kan uppföras nära befintliga nät. Solcellsparker har en byggtid på bara 12-18 månader och inga störningseffekter. De kan kombineras med jordbruk genom odling mellan och runt panelerna. Genom plantering av träd och buskar i parkernas kantzoner stimuleras den biologiska mångfalden.

Vi anser att Länsstyrelsen Skåne och andra myndigheter måste ha ett bredare perspektiv när de bedömer olika samhällsintressen. Självklart ska vi värna god åkermark och produktion av livsmedel. Men energitillgången är också en förutsättning för samhällets utveckling, även jordbrukets. Dessutom tar etablering av vindkraft och solenergi enbart som mest någon procent av jordbruksmarken i anspråk. Jämfört med exempelvis energigrödor är solcellsparker 25 gånger effektivare. Målet är att använda en så liten del av marken för att producera så mycket energi som möjligt. Tekniken utvecklas hela tiden. Det kommer att finnas plats för att säkra både mat- och elproduktion på skånska åkrar.

Ted Bergdahl

Kommunikationschef European Energy i Sverige