Nyheter

Många fördelar för skolor som arbetar med tillgänglighet

Det finns många tillgängliga förskolor och skolor runt om i landet. Men vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten vet också att det finns verksamheter där det inte fungerar tillfredsställande. Det kan till exempel handla om bullriga ljudmiljöer där barn och elever med hörselnedsättning varken hör lärare eller kamrater tillräckligt bra. Det handlar om låg kunskap om hur man anpassar undervisningen till alla elevers olika behov, eller om bristande kamratgemenskap där barn och unga med en funktionsnedsättning ställs utanför på grund av otillgänglig social, pedagogisk och fysisk miljö.
Greger Bååth
Greger Bååth • Publicerad 17 december 2014