Annons

Man jämför äpplen och päron

Svar till Yngvard och Petersén (båda SD) (den 28 augusti).
Publicerad 20 september 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I Trelleborg föreslås en etablering med upp till 500 platser skriver Fängelsefritt Trelleborg.
I Trelleborg föreslås en etablering med upp till 500 platser skriver Fängelsefritt Trelleborg.Foto: Claudio Bresciani/TT

När sverigedemokraterna Yngvard och Petersén argumenterar för fängelset och emot oss som är kritiska tycks de vara väldigt observanta på hur andra agerar men verkar inte se bjälken i sina egna ögon. I deras första inlägg för ett par veckor sedan beskyllde de oss för att vara onyanserade samtidigt som de själva förde ett svartvitt argumenterande. I stället för att svara på våra frågor om denna brist på nyanser menar de att vi ägnar oss åt känsloargument och inte fakta.

Yngvard och Petersén utgör politiska makthavare och det är något märkligt att personer i deras positioner undviker att svara på vissa frågor. Det återstår fortfarande frågetecken kring deras första inlägg – menar de att vi kritiker till fängelsebygget i Trelleborg föredrar att ha brottslingar i frihet?

Annons

Vi vill göra vårt bästa för att svara på deras frågor men då med en förväntan om ärliga svar tillbaka. De ställer sig frågande till vilka svar det är som vi i Fängelsefritt Trelleborg saknar. Då dessa är många och utrymmet är begränsat, låt oss ta några av de viktigaste:

Finns det risk för att Trelleborgs varumärke påverkas negativt? Kan denna negativa påverkan göra att vår kommun som boendekommun tappar i anseende och blir mindre attraktiv? Kan denna negativa påverkan göra att turister väljer att åka till andra delar av Skåne och Sverige?

Det finns inget underlag som svarar på dessa frågor. Vi försökt få svar men den statliga myndigheten (med miljardbudget) svarar ”att det ligger utanför Kriminalvårdens uppdrag” att utreda om deras egen verksamhet kan påverka en kommun negativt. Denna statliga myndighet vill bygga Sveriges absolut största fängelse i modern tid i vår kommun men de anser sig inte ha ansvar för att utreda om det överhuvudtaget finns en negativ risk.

Kriminalvården verkar förstå hur illa detta ser ut och försöker därför på sin hemsida ge lugnande besked om att det inte brukar finnas negativ påverkan – ett uttalande som sker med hänvisning till att man undersökt två fängelsekommuner. Problemet är bara att man jämför äpplen och päron. I Trelleborg föreslås en etablering med upp till 500 platser (enligt myndighetens egen utsago) och Kriminalvårdens jämförelse utgår ifrån två kommuner med betydligt mindre anstalter, 76 respektive 240 intagna. Det är ett bättre underlag än inget alls men fortfarande otillfredsställande. Det verkar inte finnas fakta i frågan om etableringar i den här storleken.

”Denna statliga myndighet vill bygga Sveriges absolut största fängelse i modern tid i vår kommun men de anser sig inte ha ansvar för att utreda om det överhuvudtaget finns en negativ risk.”
Fängelsefritt Trelleborg

Om vi nu ska hålla oss till fakta, tycker Yngvard och Petersén att detta är ett tillräckligt bra underlag? Gissningsvis har de inte tillgång till bättre information, varför skulle de i så fall undvika att dela detta med allmänheten? Om de inte har tillgång till bättre underlag så blir den oundvikliga frågan – vem är det som ägnar sig åt känslomässiga resonemang?

Kriminalvården och det politiska styret behöver utmanas i dessa frågar – att efterfråga faktamässiga underlag för beslut som riskerar att påverka vår kommun för många decennier framöver borde vara det naturliga. Tvärtom verkar många som är för fängelset nöja sig med att etableringen erbjuder statliga arbetstillfällen. Måhända att det kan vara värt det men om vår kommun ska offra världens bästa jordbruksmark, fördärva ett vackert landskap och förlägga Sveriges största fängelse nära hem och skolor då ska underlaget baseras på fakta.

Eftersom Kriminalvården och det politiska styret i vår kommun, med understöd av Yngvard och Petersén, vägrar att på riktigt utreda och ta reda på fakta kan vi inte förstå situationen på annat sätt att dessa ledande figurer är villiga att offra en rad viktiga värden för vår kommun för att det i deras perspektiv känns rätt att bygga fängelset. För några fakta verkar de inte grunda sitt beslut på.

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Anna Gunnesson Björk, Magnus Andersson, Stefan Lindgren, Therese Eklund och Cecilia Andersson

för den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons