Annons

Maktens språk

Debatt • Publicerad 26 juni 2005

Maktens språk är nog mest ospråk, intill annat bevisas. Maktens språk återfinns i dessa beslut där intet sägs men mycket ändå blir träffat av dessa osynliga bokstäver, dessa bokstäver som finns mellan raderna men aldrig kan ses.

Ospråket kan återfinnas i beslut som "Försäkringskassan finner inte skäl bifalla ansökan" eller "Byggnadsnämnden

Annons

finner att X inte anfört tillräckliga skäl för sin ansökan." Ospråket kan återfinnas i andra strama formuleringar som "Nämnden avvisar Y:s ansökan."

Enligt den för alla myndigheter gällande förvaltningslagen från 1986 skall ett beslut som innebär att myndighet

avgör ett ärende innehålla de skäl som bestämt beslutet. Paragrafen återspeglar grundsatser i den vår rättsordning

som vi har. Varje beslut av en myndighet skall grundas på objektivt konstaterbara skäl. Dessa skall redovisas öppet

i beslutet.

Kravet på motivering syftar till att garantera att ärendena prövas omsorgsfullt, sakligt och enhetligt.

Motiveringar gör det lättare för parter och andra att förstå besluten, kontrollera att besluten är riktiga och

bedöma om det kan löna sig att överklaga. Även för de - myndigheter eller domstolar - som skall ompröva beslutet

efter överklagande är det viktigt att dessa beslut innehåller ordentliga motiveringar.

Kravet på motiveringens innehåll uttrycks i lagen med orden "de skäl som bestämt utgången". Det är

Annons

hjärtpunkterna i skälen som skall redovisas i beslutet – de kan avse fakta, juridiska lagrum eller allmän tyckeri.

Beslutet måste göras begripligt för den som närmare berörs om vilka faktiska förhållanden som är avgörande, vilka

rättsregler som är tillämpliga och hur myndigheten resonerat på de punkter där meningarna går isär.

Även om ett avgörande till en del är tyckeri bör myndigheten i en motivering kunna redovisa någon eller

några omständigheter som den fäst avgörande vikt vid. Ett grundkrav, oavisligt eftersom det grundar sig på en av

riksdagen antagen lag, är att alla våra myndigheter skall uppfylla detta i lagtexten utmejslade krav. Detta krav på

att myndighets avslagsbeslut skall motiveras, och då motiveras på ett sätt som är begripligt för den som

berörs.

Låtom oss alla alltid begära det av myndigheterna.

SAXO
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons