Annons

Lokaltidningarna behöver kommuninvånarnas stöd

Trelleborgs Allehandas chefredaktör Martin Falkenby skriver i tidningen (den 23 april) om sin tidning och medias roll i krisen.
Publicerad 9 maj 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den lokale journalisten har alltid kravet på sig att båda sidorna skall komma till tals och således kan läsarens själv skaffa sig en uppfattning om verkligheten, skriver Mats Sjöslätt (C).
Den lokale journalisten har alltid kravet på sig att båda sidorna skall komma till tals och således kan läsarens själv skaffa sig en uppfattning om verkligheten, skriver Mats Sjöslätt (C).Foto: Tomas Nyberg

Han skriver vidare att TA på många sätt liknar andra dagstidningar och är beroende av intäkter från två håll nämligen: annonsörer och läsare. Sedan några tillbaka är läsarintäkterna för TA, liksom för en del andra tidningar, större än annonsintäkterna.

Under 2019 tappade svenska dagstidningar närmare 750 miljoner i annonsintäkter vilket är mer än det statliga mediestödet. Medieverksamheten hade det besvärlig redan innan coronakrisen. Denna kris slår hårt mot stora delar av vårt samhälle. En av de verksamheter som drabbas extra hårt är våra dagliga tidningar. Enligt en undersökning från tidningarna branschorganisation så är annonstappet mellan en tredje del till hälften som kan kopplas till croroakrisen. Detta i en tid då behovet av tillförlitliga nyheter, information och faktagranskade upplysningar och analyser är större än någonsin.

Annons

I vårt samhälle har tidningar blivit nerlagda och det finns kommuner som i dag saknar sin lokala tidning och vid studier i dessa kommuner så visar det på ett minskat samhällsengagemang och risken för polarisering ökar. Rapporter inom vårt land samt utanför vårt land visar att närvaron av en fri press med en lokal tidning minskar riskerna för korruption, vänskapsrekrytering, samt att den offentliga ekonomin hålls i stramare kontroll.

En utveckling som känns oroande inför framtiden och ur demokratisk synpunkt är att fler och fler inom den offentliga delen inklusive kommunerna bygger upp större kommunikationscenter för att informera allmänheten. Varför finns denna tendensen i vårt samhälle?

Kan det vara så att man kan tröttna på journalister som ställer kritiska och jobbiga frågor? Är det därför man anställer en stab med egna journalister för att skriva positivt om sin kommun och alla nyheter är goda? Då kan alla nyheter bli goda och i dessa nyhetsförmedlares urval kan man inte hitta något som ens antyder om något som inte är bra i verksamheten. Den kritiska granskningen hade uteblivit om inte de etablerade lokala medierna funnits och det hade varit farligt både för ekonomin och samhället.

Verkligheten är inte alltid lättfångad och det kan finnas olika versioner om samma händelseförlopp beroende på vem som återger den. Den lokale journalisten har alltid kravet på sig att båda sidorna skall komma till tals och således kan läsarens själv skaffa sig en uppfattning om verkligheten. En god journalistik är att den frivilligt låter sig granskas och kritiseras av ett oberoende institut. De etablerade medierna står bakom detta ställningstagande, till skillnad från de många alternativa medierna som finns på nätet och som inte låter sig granskas. Det finns också seriösa medier och ett antal av dess renodlade nättidningar finns med i det medieetiska systemet.

I vårt samhälle är det viktigt att vi har en fri press och i vårt samhälle finns det krafter som alltid ifrågasatt fri press och under senare tid har dessa krafter blivit mer aktiva med att ifrågasätta public service.

Mediernas roll i samhället måste väl vara att granska vårt samhälle och utvecklingen i stort som har sin grund i politiken på lokal, regional samt central nivå. Det skall väl inte vara så att politikerna skall granska media?

Om man uppskattar den lokala tidningen så finns det bara ett sätt att visa behovet av en fortsatt lokal tidningsröst, nämligen att prenumerera.

Mats Sjöslätt

centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons