Annons

Lokal el från havsvind kan skydda mot framtida elprischocker

Elkunder i södra Sverige går mot en vinter med rekordhöga elkostnader, och något statligt högkostnadsskydd för elkonsumenter ser det inte ut att bli i framtiden. Men för skånska kommuner med goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft finns en lokal lösning för att skydda invånarna mot framtida elprischocker.
Publicerad 28 december 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kustvind har tagit fram en ny prismodell som skulle garantera boende i Trelleborgs och Skurups kommuner ett takpris på lokalt producerad el från havsvind på maximalt 89 öre per kWh, givet att en havsbaserad vindpark kan etableras inom kommunernas vatten, skriver företagets vd Magnus Jiborn.
Kustvind har tagit fram en ny prismodell som skulle garantera boende i Trelleborgs och Skurups kommuner ett takpris på lokalt producerad el från havsvind på maximalt 89 öre per kWh, givet att en havsbaserad vindpark kan etableras inom kommunernas vatten, skriver företagets vd Magnus Jiborn.

I skrivande stund kostar elen i Skåne 241 öre per kilowattimme (kWh), plus moms. I november var snittpriset 135 öre och för helåret 2023 är prognosen 315 öre per kWh, vilket skulle innebära nästan en fyrdubbling av elkostnaderna jämfört med 2021.

Inför valet utlovade flera partier ett statligt högkostnadsskydd för el:

Annons

”Då kan staten exempelvis stå för 75 procent för allt som går över 1 krona per kilowattimme”, sade Elisabeth Svantesson (M), numera finansminister, till SVT i augusti.

Men något statligt elprisstöd ska man inte räkna med i framtiden.

"Det finns inte förutsättningar att skapa ett stödsystem som tar sikte på framtida konsumtion”, har energiminister Ebba Busch (KD) slagit fast.

I kommuner med goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft kan man i stället skapa ett lokalt högkostnadsskydd – om man säger ja till de vindkraftsparker som planeras.

Kustvind har tagit fram en ny prismodell som skulle garantera boende i Trelleborgs och Skurups kommuner ett takpris på lokalt producerad el från havsvind på maximalt 89 öre per kWh, givet att en havsbaserad vindpark kan etableras inom kommunernas vatten.

En villaägare i Trelleborg eller Skurup med en förbrukning på 15 000 kWh per år skulle – om vindparken varit i drift i dag – ha kunnat sänka sina elkostnader för 2023 med 34 000 kronor jämfört med prisprognosen. Sammantaget skulle kommuninvånarna, med ett beräknat elpris på 315 öre per kWh, ha kunnat spara mer än 600 miljoner kronor med vår modell.

Principen är enkel:

Utanför Trelleborgs och Skurups kust finns unikt goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft, som ger möjlighet att producera mycket mer el än vad som används i kommunerna till betydligt lägre kostnad än dagens marknadspriser.

När priserna – som nu – rusar på elbörsen drabbas kommuninvånarna av skyhöga elräkningar, samtidigt som lokal vindkraft genererar extra höga intäkter. En mindre del av dessa extra intäkter räcker för att erbjuda alla som bor i de berörda kommunerna ett elavtal med ett garanterat och exklusivt lågt elpris.

Goda förutsättningar för vind- och solkraft är en enorm, hittills outnyttjad ekonomisk resurs för Skånes kommuner. En lokal prisgaranti på el är ett sätt att låta de boende dra nytta av denna resurs. Om detta skapar incitament för kommuner att släppa fram vindkraftsetableringar så gynnar det samtidigt alla skåningar genom att möjliggöra en kraftig ökning av elutbudet som ger sänkta elpriser i hela regionen.

”Goda förutsättningar för vind- och solkraft är en enorm, hittills outnyttjad ekonomisk resurs för Skånes kommuner.”
Magnus Jiborn, vd Kustvind
Annons

De första veckorna i januari 2023 kommer Kustvind att gå ut med ett formellt erbjudande och öppna för intresseanmälningar för alla som bor i Trelleborg och Skurup, om närproducerad el från havsvind med fast pristak på maximalt 89 öre per kWh, om och när den havsbaserade vindpark som Kustvind planerar på kommunernas vatten tas i drift.

Kommunalt veto utgör i dag ett av de främsta hindren för en kraftfull ökning av elproduktionen i Sverige. Kommer detta att ändras när man får klart för sig att lokal el från havsvind kan skydda den egna kommunens invånare mot framtida elprischocker?

Magnus Jiborn, vd Kustvind

Annons
Annons
Annons
Annons