Annons

Locka fler till kommunens vårdyrken

Med en allt större grupp äldre står kommunen inför mycket stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen till vård- och omsorg och funktionsstöd (LSS). Kommande års stora pensionsavgångar kommer också att påverka behovet av mer vårdpersonal.
Publicerad 6 april 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trelleborgs kommun måste sticka ut i konkurrensen om vårdpersonalen. Ett sätt är att erbjuda körkortsutbildning (eller delar därutav) vid tillsvidareanställning, förslår fyra representanter för Vårt Söderslätt.
Trelleborgs kommun måste sticka ut i konkurrensen om vårdpersonalen. Ett sätt är att erbjuda körkortsutbildning (eller delar därutav) vid tillsvidareanställning, förslår fyra representanter för Vårt Söderslätt.Foto: Fredrik Persson

Våra grannkommuner konkurrerar om samma vårdpersonal och Trelleborgs kommun måste därför vara en attraktiv kommun att jobba i. Vettiga arbetsscheman, god arbetsmiljö, utbildnings- och karriärmöjligheter och en lön man är nöjd med är faktorer som lockar nya arbetssökande och anställda att stanna.

Vårt Söderslätt anser att gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram i kommunen behöver ökade resurser och större uppmärksamhet för att fler ska söka sig till programmet. Detsamma gäller för den kommunala vuxenutbildningen. Eleverna måste känna att deras yrkesval är viktigt och att det satsas på dem.

”Eleverna måste känna att deras yrkesval är viktigt och att det satsas på dem.”
Maria Böös, Tom Magnusson, Kya Aall Flood och Cecilia Andersson, Vårt Söderslätt
Annons

Konkreta förslag:

• Vård- och omsorgsprogrammet behöver ha möjlighet att uppdatera, utveckla utrustning, lokaler och metodrum. Utbildningen förutsätter att det finns praktikplatser (APL) till samtliga elever på sjukhus, funktionsstöd, socialpsykiatri och äldreomsorg.

• Satsa på studietorgstid i karaktärsämnena även för vård- och omsorgsprogrammet och gör det möjligt att ge riktade stipendier till eleverna. Ge även programmet resurser och ekonomiska förutsättningar att ta in föreläsare, göra studiebesök och ta del av utvecklingen inom välfärdsteknik. Allt för att öka attraktiviteten.

• Att ge 16-åringar möjlighet att under loven arbeta med enklare sysslor inom vård- och omsorg och funktionsstöd frigör tid för ordinarie personal och ger unga möjlighet att tidigt prova på yrket. Studerande som kommande år kan få semestervikariat och efter examen förhoppningsvis vill fortsätta arbeta inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

• Den som är handledare behöver vara väl rustad för uppgiften och ha gått handledarutbildning. En extra ersättning bör utgå till den som är handledare.

• Trelleborgs kommun måste sticka ut i konkurrensen om vårdpersonalen. Ett sätt är att erbjuda körkortsutbildning (eller delar därutav) vid tillsvidareanställning. Ett annat sätt är att utnyttja den tid som är mindre arbetsintensiv till friskvård, handledarutbildning, webbaserade utbildningar och aktiviteter som sätter guldkant för både personal och brukare. Detta skulle med all sannolikhet även ha en god inverkan på det höga sjuktal som man brottas med i verksamheterna.

Maria Böös, Tom Magnusson, Kya Aall Flood och Cecilia Andersson, Vårt Söderslätt i bildnings- och socialnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons