Annons

Ljus skapar trygghet

Den 16 januari skrev TA om inbrott på Algatan och att vissa butiksinnehavare upplevde att gågatan var mörk och belysningen var eftersatt.
Publicerad 6 februari 2018
Liberalerna hade i sitt budgetförslag för 2018 lagt en särskilt satsning på bättre belysning och snabbare felavhjälpning.
Liberalerna hade i sitt budgetförslag för 2018 lagt en särskilt satsning på bättre belysning och snabbare felavhjälpning.Foto: Tomas Nyberg

Vi har också läst om mörka platser i trafiken där chaufförer reagerar på att det är svårt att se gångtrafikanter. Poliser såväl som ambulansförare har uppmärksammat problemen. Ljus miljö och god belysning skapar trygga miljöer.

Dålig belysning är tyvärr inte något som bara rör Trelleborgs tätort, utan det kommer rapporter från hela kommunen om mörka platser. Det kommer också rapporter om trasig belysning som inte åtgärdas och att det tar för lång tid från felanmälan tills felen är avhjälpta.

Annons

Liberalerna och LUF (Liberala Ungdomsförbundet) i Trelleborg tar otryggheten på allvar. I Liberalernas budgetförslag för 2018 hade vi därför lagt en särskilt satsning på bättre belysning och snabbare felavhjälpning. Just den satsningen var vi tyvärr ganska ensamma om att lyfta fram.

Liberalerna och LUF tycker det är mycket bra den satsning som nu görs, och som det finns bred politiskt enighet runt, när det gäller kommunala trygghetsvärdar. I ett samhälle där polisens resurser inte alltid räcker till, krävs att kommunen kliver fram och lyssnar på medborgarnas oro och kommer med konkreta förslag på hur oron kan hanteras.

Den som känner otrygghet, känner heller inte någon frihet. Frihet måste försvaras.

Kristoffer Lindstrii,

ordförande Liberala ungdomsförbundet Trelleborg

Henrik Silfverstolpe,

ordförande Liberalerna Trelleborg

Nils Christensson,

vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons