Annons

Liberalerna tar kommunens ekonomi på allvar

Svar på Emil Samnegårds insändare den 24 juli.
Publicerad 7 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Henrik Silfverstolpe (L) efterfrågar tydliga besked gällande den ekonomiska politiken.
Henrik Silfverstolpe (L) efterfrågar tydliga besked gällande den ekonomiska politiken.Foto: Henrik Montgomery/TT

Jag får börja med att tacka Emil för hans svar på min fråga. Emil väljer att lyfta fram två frågor som Miljöpartiet har drivit under den gångna mandatperioden – mer ekologisk mat och fyllnadsval. Låt mig påminna Emil om att Miljöpartiet också har varit med och drivit igenom ringvägsutredning och skattehöjning. Två frågor där Liberalerna röstade emot.

Det är intressant att Emil Samnegård väljer att hålla Liberalerna ansvariga för den egna och andra partiers oförmåga till jämställd representation. Liberalerna har och ämnar fortsätta ha 50/50 representation i kommunfullmäktige.

Annons

Jag är glad att Emil tar upp frågan om kommunal ekonomi. Ett av skälen till att Liberalerna inte ställde sig bakom beslutet om ökad andel ekologisk mat var just den kommunala ekonomin. Sett i backspegeln så var det kanske tur att Miljöpartiet inte fick igenom förslag mer ekologisk mat – då hade skattehöjningen kanske blivit ännu högre.

Emil ställer också en fråga om vårt vallöfte om att införa ett årligt besparingskrav på 1procent i den kommunala ekonomin. Svaret på din fråga ligger i själva frågan – det handlar om 1 procent per år. Du väljer att se det över en mandatperiod, och då ser besparingen ut att bli 4 procent - vilket är lika mycket som det besparingskrav Miljöpartiet röstade igenom i budget 2016. Skillnaden är att medan Liberalerna ger den kommunala förvaltningen fyra år på sig att årligen justera sin verksamhet, så ville MP att förvaltningen skulle klara det på ett år.

Vi vet ju alla hur väl Miljöpartiets besparingskrav fungerade – det slutade med beslut om en skattehöjning 2017. Liberalerna anser att ett långsiktigt besparingskrav om 1 procent årligen leder till ett tydligt effektiviseringskrav på förvaltningen, utan att äventyra verksamhet och kvalitet. Liberalerna tar den kommunala ekonomin på stort allvar och Liberalerna var ensamma om att lägga fram ett budgetförslag för 2018 med det gemensamt beslutade kravet på 2 procent överskott.

Trelleborgs kommun står i ett svårt ekonomiskt läge och inför framtiden så krävs tydliga och långsiktiga besked om den ekonomiska politiken. Bristande ekonomisk styrning riskerar att leda till dålig verksamhet, ekonomisk ryckighet och skattehöjningar. Trelleborg förtjänar bättre.

Henrik Silfverstolpe

ordförande för Liberalerna i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons