GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Leader Söderslätt medverkar till en levande landsbygd

Med anledning av kommunstyrelsens ordförandes uttalande (den 2 juli).
Publicerad 25 juli 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Genom stöd från Leader Söderslätt har vår kommun exempelvis fått fler bygdegårdar,  Kyrkstugan i Södra Åby är ett exempel, skriver Ola Olsson (C).
Genom stöd från Leader Söderslätt har vår kommun exempelvis fått fler bygdegårdar, Kyrkstugan i Södra Åby är ett exempel, skriver Ola Olsson (C).Foto: Tomas Nyberg

Leadermetoden i introducerades i början av 1990-talet i Europa för att få landsbygdsområden inom EU att blomstra och bemöta svårigheter som inte gick att lösa genom traditionellt styre ovanifrån.

Efter Sveriges inträde i EU 1995 introducerades också Leader i vårt land. Vid införandet av programperioden 2007–2013 så bildades leaderområden över hela landet och i Skåne var länsstyrelsen den sammanhållande länken och områdes avgränsningar identifierades genom omfattande processer.

Under nästa programperiod infördes bättre möjligheter att finansiera utvecklingsprojekt med medel från flera europeiska struktur- och investeringsfonder. Den lokalt ledda utvecklingen genom leadermetoden har inneburit att föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka projektstöd inom lokalt ledd utveckling. Projekten inom lokal utveckling kan ha en stor spännvidd över olika områden, bland annat innovation, kultur, miljö, företagande och integration. Kännetecknade är hur insatsen genomförs genom leadermetoden och att även den ideella insatsen räknas.

Leader Söderslätt bildades under slutet av år 2015 och godkändes av Jordbruksverket 2016. Tillsyn av verksamheten görs av Jordbruksverket som kan göra tillsynsbesök hos leaderområdet. Vid besöken görs tillsynen på LAG, som är styrelsen och består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor och som har engagemanget och viljan att leda utvecklingen i leaderområdet. Representanter från dessa tre sektorer medför en bred kompetens och goda kunskaper om områdets möjligheter till utveckling.

Jordbruksverket erhåller varje år en omfattande årsberättelse med årsredovisning, kvalitetsrapporter, riskanalys med mera. Fokus är också att projekten handlägges på ett kvalitativt och rättssäkert sätt.

”Kännetecknade är hur insatsen genomförs genom leadermetoden och att även den ideella insatsen räknas.”
Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg

Genom stöd från Leader Söderslätt har vår kommun exempelvis fått fler bygdegårdar i Kyrkstugan i Södra Åby och Garnhuset i Beddingestrand, kultur har kunnat framföras på Lilla Beddinge teater och Ståstorpsåns naturliga struktur har kunnat återskapas. Även lantbrukare utvecklas via Leader och ett exempel är Grislyftet i Halland som genomfördes genom föreläsningar, studieresor, nedladdningsbara kurser via mobilen och fysiska träffar, för att få ökad kunskap och stärka erfarenhetsutbytet för att nå bättre produktion och högre lönsamhet. Leader Söderslätt har av Jordbruksverket beviljats nya medel för fem år framåt på 32 miljoner kronor vilket skapar enorma möjligheter för utveckling på landsbygden. Något som uppskattas av de styrande som ingår i leaderområdet; Malmö, Vellinge, Svedala och Skurup. Dock verkar inte de styrande i Trelleborg ha samma uppfattning då kommunstyrelsens ordförande uttryckte i Trelleborgs Allehanda att hon uppfattar en del av projekten som flum, flum.

Leader Söderslätt är en viktig aktör för att stimulera landsbygden på olika sätt. En levande landsbygd betyder nya arbetstillfällen och nya möjligheter. Centerpartiet i Trelleborg ser Leader Söderslätt som en god kraft i samhället som kan bidra till utveckling i hela Trelleborgs kommun och utveckla samarbetet mellan staden och landsbygden, detta genom att stärka våra företag och föreningar.

Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg