Annons

Låt primärvården drivas i kommunal regi

Lägg ner landstingen och förstatliga den tekniskt krävande och högkvalificerade vården. Låt sedan primärvården drivas i kommunal regi.
Publicerad 10 april 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
SÖS vill att primärvården ska drivas i kommunal regi.
SÖS vill att primärvården ska drivas i kommunal regi.Foto: Isabell Höjman/TT

Trelleborgs egna moderna lasarett är ett slående exempel på hur dåligt den regionala styrningen fungerar. Man har kapitalt misslyckats att effektivisera den lokala primärvården utan har istället lyckats kraftigt öka landstingssjukhusen kostnader och skapat en minskad vårdkvalité. Ett exempel är oförmågan att öppna Trelleborgs palliativa avdelning med den kvalité som fanns före nedmonteringen som Region Skåne drev igenom.

Inom det privata näringslivet mäter man normalt effektivitet ställt mot kostnaderna för att få flest nöjda kunder. Inom sjukvården har landstingen inte lyckats med detta för att få fler nöjda kunder. I dag upplevs patienten snarare som ett besvärligt problem som söker för fel saker, på fel plats etc.

Annons

Läkaren Anders Millton, tidigare ordförande i Läkarförbundet, vill att patienten själva skall kunna välja det specialistsjukhus i landet som är bäst lämpad att lösa patientens problem, i stället för vara nöjd med ett sämre alternativ i hemmalandstinget. Genom att låta patienterna själva välja det bästa så kommer resurserna att styras till dessa specialistsjukhus som drivs och leds på riksnivå. Låt sedan kommunerna, gärna i samarbete med grannkommuner, koordinera primärvården på lokal nivå.

Genom att ta lärdom av det privata näringslivet och ge staten ansvar för specialistvården delegeras den driften till en professionell organisation med de bästa läkarna i spetsen och med en högre kompetens på ekonomisk styrning. Enligt Inga-Britt Ahlenius, tidigare Riksrevisionens Generaldirektör, så får vi med en statlig ledning bättre styrning och ett bättre ledarskap. På så vis kan vården friskna till och börja fungera för patienternas bästa, i stället för att man som i dag på regional nivå utser chefer som man råkar känna. Det är receptet vi behöver i Trelleborg men också i Skåne. För som det är i dag är det helt sjukt!

Bertil Larsson

Söderslättspartiet

Annons
Annons
Annons
Annons