Annons

Låt oss slippa det ledarskap som (S) symboliserar

Svar till Mattias Flisborn, Anitha Lata, Jonny Nilsson och Ann-Sofie Hansson, Socialdemokraterna i socialnämnden (digitalt den 23 maj).
Publicerad 25 maj 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Under mandatperioden 2014–2018 då Socialdemokraterna styrde så var ju ekonomin i fritt fall och underskotten i budgeten ökade för varje år och så vill tydligen (S) att det ska fortsätta vara, skriver styrets representanter i socialnämnden.
Under mandatperioden 2014–2018 då Socialdemokraterna styrde så var ju ekonomin i fritt fall och underskotten i budgeten ökade för varje år och så vill tydligen (S) att det ska fortsätta vara, skriver styrets representanter i socialnämnden.Foto: Henrik Holmberg / TT

Socialnämnden går cirka 13 miljoner minus och har i uppgift att ta fram en handlingsplan för att få ekonomin i balans. En viktig anledning till underskottet är att allt fler medarbetare tack vare styrets politik fått möjlighet att arbeta heltid, vilket bidrar till ökad jämställdhet och är något som vi prioriterar. Man ska kunna försörja sig på sin lön! För att detta stora tillskott av extratimmar ska fungera ekonomisk behöver schemaläggningen optimeras vilket nu sker. Socialdemokraternas oförmåga till ekonomiskt ansvarstagande och logiskt tänkande visar sig tydligt än en gång i deras debattinlägg.

”Socialdemokraternas oförmåga till ekonomiskt ansvarstagande och logiskt tänkande visar sig tydligt än en gång i deras debattinlägg.”
Venzel Rosqvist (M), Mats-Åke Svensson (KD), Fredrik Karlsson (SD), Magnus Kleberman (L)

Man deltar inte i besluten vad gäller socialnämndens budget, verksamhetsplanen, eller delårsbokslutet eftersom styret ska ta ansvar för den ekonomiska politiken. Logiskt! Sedan tar logiken slut. Nu deltar man i beslutet angående handlingsplanen om att få ekonomin i balans så att man kan säga nej till denna, trots att handlingsplanen är samma sorts beslut som (S) tidigare ej deltagit i. Socialdemokraterna vill ju som bekant inte ha ekonomin i balans.

Annons

Under mandatperioden 2014–2018 då Socialdemokraterna styrde så var ju ekonomin i fritt fall och underskotten i budgeten ökade för varje år och så vill tydligen (S) att det ska fortsätta vara. Att få ekonomin i balans verkar inte vara något av intresse för (S) och därför deltar man i det beslutet. Under nästföljande mandatperiod 2019–2022 sanerade det nuvarande styret både socialnämndens och kommunens budget, överskotten steg för varje år och till slut samlade vi på oss ett överskott på 400 miljoner vilket vi nu kan använda oss av i sämre tider. Hade vi lyssnat på (S) som ständigt krävde att överskottet skulle delas ut i verksamheten hade vi nu stått inför att behöva säga upp personal och försämra kvalitén i verksamheten. Så låt oss slippa det ledarskap som (S) symboliserar.

(S) anser att effektiviseringar i verksamheten som leder till att personalen kan arbeta mindre övertid och få mer tid över till familjen är fel. (S) anser likaså att det är fel med effektiviseringar som innebär att vi har färre vikarier i verksamheten som ska läras upp av den ordinarie personalen och som gör att de äldre möter färre vuxna i sin vardag. Det är väldigt tydligt att (S) hånler åt detta när de sätter schemaoptimering under citationstecken i sitt debattinlägg.

Att kameraövervakning vid nattillsyn innebär att äldre på våra boenden inte ska behöva få sin sömn störd av att någon ständigt knackar på dörren samt väcker dem raljerar (S) över och visar därmed oförmåga att sätta sig in i en äldre persons sömnproblematik. Priset för denna oansvarighet får personalen och de äldre betala.

Ekonomisk oansvarighet och dåligt hänsynstagande till äldre samt personalens behov är vad Socialdemokraterna kallar för ”ledarskap”. Som sagt, låt oss slippa det ledarskap som (S) symboliserar.

Venzel Rosqvist (M), Mats-Åke Svensson (KD), Fredrik Karlsson (SD), Magnus Kleberman (L), styret i socialnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons