Låt oss skapa ett nytt Trelleborg

Trelleborg har haft svårt att hitta en identitet att vara stolt över. Det skriver före detta stadsarkitekt Stefan Brechens­bauer som vill att medborgarna ska bli delaktiga i den nya bilden av Trelleborg.
Debatt • Publicerad 15 mars 2013
”Bland annat måste cykelvägar och promenadstråk förbättras, torg- och detaljhandeln i innerstaden stimuleras. Gator och torg ska locka till vistelse och möten.”
”Bland annat måste cykelvägar och promenadstråk förbättras, torg- och detaljhandeln i innerstaden stimuleras. Gator och torg ska locka till vistelse och möten.”Foto: 

Nyligen har jag haft tillfälle att ta del av Malmö stads framtidsplaner om stadsutveckling och miljöfrågor. Man säger att när vi nu blickar in i en ny tid, två decennier framåt, måste nya mål formuleras. De nya idéerna måste utgå från stadens invånare med fokus på den gemensamma potentialen, den kollektiva kunskapen, det sociala kapitalet.

Hur ser det ut hos oss i Trelleborg?

Det är bekymmersamt att läsa att kommunalrådet endast har pågatåg och bil­vägar på sin agenda. Samtidigt vill kommunledningen ge staden ett nytt ansikte, en ny image mot omvärlden. Hur ska det gå till när förhastade beslut framtvingar en infrastruktur innan en fördjupad översiktsplan med miljömål för staden har behandlats?

De flesta känner till att samhällsbyggnadsnämnden genom sina yrkeskunniga tjänstemän håller på att upprätta en översiktsplan för centralorten. I denna plan ingår som en viktig ingrediens infrastrukturen och speciellt då ett förslag till hamntillfarten. När planen är färdig ska den ställas ut för granskning. Så är gången. Hoppas då att det blir en fyllig och lättillgänglig utställning, inte som när planen senast bara hängde som ett häfte på en krok.

Trelleborg som växte snabbt från fiskeläge till industristad har haft svårt att hitta en identitet att vara stolt över. Och därför måste i första hand all kraft läggas på att förbättra stadsmiljön och skapa en attraktiv stad.

Med bra stadsmiljö menas att Trelleborg ska vara en tät och blandad stad där bostäder, grönområden, service och verksamheter ligger nära varandra. Staden måste bli renare och tystare, de gröna kvaliteterna och havs- och hamnkontakten måste utvecklas, så att alla trelleborgare har tillgång till ett boende som är attraktivt, sunt, trevligt och tryggt. Bland annat måste cykel­vägar och promenadstråk förbättras, torg- och detaljhandeln i innerstaden stimuleras. Gator och torg ska locka till vistelse och möten.

För att få en trivsammare stad krävs också att den enskilde medborgaren lätt kan få kontakt, blir vänligt bemött och får bra service av kommunen. Att vissa förvaltningar numera har stängda dörrar och man måste ringa på för att bli insläppt kan inte accepteras. Viktigt är också att trelleborgarens röst och inlägg i samhällsdebatten hörs och värdesätts.

Nämnderna ska jobba inom sina verksamhetsområden, men när det gäller ett helhetsperspektiv för Trelleborg krävs ett fördjupat samarbete. Kommunstyrelsen och kommunalrådet måste ta ett större ansvar för samordningen på rådhuset. Särintressen och krav från olika intressegrupper och aktörer måste jämkas samman.

Låt oss gemensamt skapa ett nytt Trelleborg, där även trelleborgarna blir delaktiga och medborgarsamverkan utvecklas. Alternativa förslag och skisser kunde visas upp i rådhuset eller på biblioteket även innan det fattas beslut. Pub­kvällar tillsammans med kommunalrådet är bra, men det behövs mycket mer.

Då kan arbetet med en ny bild av staden bli framgångsrikt.

Då är vi på rätt väg.

Stefan Brechensbauer

före detta stadsarkitekt

Mattias Karlsson
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.