Annons

Låt oss nu göra rätt. Tillsammans!

Avsiktsförklaringen den 2 april kom som en överraskning för många, inte minst för oss i SÖS.
Publicerad 23 maj 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Efter dryga tio års stångande mot myndigheterna slöt kommunen en överenskommelse med Trafikverket, konstaterar skribenterna.
Efter dryga tio års stångande mot myndigheterna slöt kommunen en överenskommelse med Trafikverket, konstaterar skribenterna.Foto: Tomas Nyberg

Efter dryga tio års stångande mot myndigheterna slöt kommunen en överenskommelse med Trafikverket om att det är den västra hamninfarten som gäller, på kort sikt som det står i avtalet. Vidare säger avtalet att det på lång sikt kan bli aktuellt att återuppta en förhandling mellan kommunen och Trafikverket och en alternativ infartslösning, om så behövs.

Vad som är kort respektive lång sikt kan man tolka som man vill. Men Trafikverkets vanliga framförhållning pekar på att kort sikt sträcker sig runt tio år framåt och lång sikt ända fram till 2049. Det är deras planeringscykler och båda, även den långa planeringen fram till 2049, är till största delen intecknad av andra infrastrukturella riksinvesteringar. Så vad gäller för Trelleborg?

Annons

På ”kort sikt” vet vi nu att Ferhman-förbindelsen, som börjar byggas till årsskiftet, planeras tas i drift just 2029 enligt danska myndigheter. Där satsas det stort på järnvägsburna godstransporter från kontinenten vilket kan/kommer att påverka trafiken i Trelleborgs hamn.

På ”lång sikt” kan ingen av oss på fullt allvar säga sig ha någon aningen om vad det innebär för hamnens verksamhet. Det enda man kan konstatera är att utvecklingen av fordon och logistik kommer fortskrida. Kanske blir det också mer matartrafik med ”feeder-båtar” uppåt landet till hamnar närmare konsumenterna om regeringens intentioner faller in. Och kanske blir behovet av långväga transporter mindre när vi konsumenter kanske ändrar vårt köpbeteende. Vem vet?

Nu med avsiktsförklaringen som kommunstyrelsens ordförande Rubin (M) och Trafikverket skrivit under börjar en ny tid för Trelleborg. Det första som måste ske är att kommunfullmäktiges beslut från hösten 2016, och som alla tjänstemän sedan dess arbetat efter, måste rivas upp. Det beslutet säger nämligen att en östlig hamninfart är det som gäller och ska förverkligas. Den nya avsiktsförklaringen säger något helt annat och därför måste det beslutet formellt rivas upp i kommunfullmäktige, vilket SÖS utgår från kommer ske innan sommaren.

Efter det är på plats är det läge för en omstart på hela denna infartsfråga. En omstart där det enligt oss vore på sina plats med en bred politisk representation i arbetsgrupperna, dels för att fånga in så många synpunkter som möjligt men främst för att säkerställa att hela projektet blir så framtidssäkert att det överlever många mandatperioder framöver. För Söderslättspartiet har infartsfrågan länge varit en avgörande fråga för Trelleborgs stads framtid och därför måste alla få komma till tals för att sedan stå enade bakom lösningen.

Christer Dahlberg och Tom Magnusson

Söderslättspartiet

Annons
Annons
Annons
Annons