Annons

Låt förnybara energikällor visa vägen

Den gröna omställningen med ny teknik är vägen framåt för att lösa de energiutmaningar vi står inför.
Publicerad 20 september 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Idén om att det på något sätt skulle gå att ha ett kärnkraftverk i var och varannan kommun är alldeles för orimligt för att ta på allvar, menar skribenterna.
Idén om att det på något sätt skulle gå att ha ett kärnkraftverk i var och varannan kommun är alldeles för orimligt för att ta på allvar, menar skribenterna.Foto: Jonas Lindstedt/TT

Gammal teknik som kärnkraften kommer inte att lösa dessa problem. I stället vill Centerpartiet låta energikällor som är förnybara och därför bra för klimatet, vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi, visa vägen.

Låt oss vara tydliga. Vi vill inte medverka till att en gammal teknik som kärnkraften byggs ut på nya ställen i Skåne. Även om problemen med säkerhet, avfall och investeringar skulle lösas skulle det ändå ta tiotals år innan den är i drift. Tills dess skulle vi stå med samma problem som i dag. Ett exempel på det är det finska kärnkraftverket Olkiluoto-3 som har byggts i 16 år och fortfarande inte är klart. Så lång tid har vi inte på oss. Problemet finns här och nu och måste lösas så snabbt som möjligt och så miljövänligt som möjligt.

Annons

I stället vill vi låta ny teknik leda oss till ett hållbart samhälle och använda energikällor som är förnybara och därför bra för klimatet, vattenkraft, bioenergi, vindkraft och solenergi. Energikällor som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften.

Till exempel har Centerpartiet drivit igenom att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, vilket inkluderar solceller. Men för att öka den närproducerade eltillverkningen måste skatten för egenanvändning av solel slopas.

Vi vill också se en ökad biogasproduktion. Biogas är ett bra alternativ till elektrifieringen och finns redan i dag som drivmedel men kan utnyttjas till fler användningsområden.

Vi står bakom målet att Sveriges energisystem ska vara 100 procent förnybart till år 2040. Vägen dit går via energieffektiviseringar och en mångfald av förnybara energislag, i både liten och stor skala. För att nå dit måste det bli enklare att göra rätt. Med minskat regelkrångel kan fler människor bidra till produktionen av förnybar energi och ta makten över sin egen energiförsörjning.

”Med minskat regelkrångel kan fler människor bidra till produktionen av förnybar energi och ta makten över sin egen energiförsörjning.”
Birte Sandberg, Annette Linander och Ola Olsson (C)

Centerpartiet har länge varit det drivande partiet för att skapa hållbar utveckling i Sverige. En viktig del i detta har varit vår politik för att skapa ett samhälle baserat på förnyelsebar energi. Även hållbart byggande och samhällsplanering är något Centerpartiet lyft fram genom att ta initiativ för forskning på energieffektivt byggande och arbeta för regelverk som gör att det blir lätt att bygga på ett klimatsmart sätt.

Vi är förundrade och förskräckta av SD-motionen till regionfullmäktige angående ny kärnkraft i Skåne. Idén om att det på något sätt skulle gå att ha ett kärnkraftverk i var och varannan kommun är alldeles för orimligt för att ta på allvar. När inte ens marknaden anser att det är lönsamt att bygga nya kärnkraftverk undrar vi vem som ska stå för kostnaden.

Skåne står inför utmaningar när det gäller energiförsörjningen. Men att tro att kärnkraften är en del av lösningen är fel. Vi kommer alltid att förespråka en klimatvänlig energiförsörjning.

Birte Sandberg (C), 
regionråd

Annette Linander (C), 
regionråd

Ola Olsson (C)
, ledamot, regionala utvecklingsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons