Annons

Lägg ner Region Skåne!

Debatt • Publicerad 3 december 2004

Riksdagen väntas inom kort besluta om en fortsättning av försöket med Region Skåne till 2010. En Ansvarskommitté arbetar på regeringens uppdrag med en översyn av hur den politiska makten ska fördelas mellan olika organ. Ett tungt argument när Region Skåne kom till 1997 var att vi Skåningar därigenom skulle komma nära besluten genom skånskt självstyre. Demokratin skulle öka. Vidare skulle sjukvården effektiviseras och kostnaderna sänkas genom samordningseffekter. Utvecklingsfrågorna skulle bedrivas effektivare.

Den i särklass tyngsta uppgiften är sjukvården. Även trafik- och utvecklingsfrågor ligger i Region Skånes uppgifter men är förhållandevis lättviktiga. Invånarna i Trelleborg, Ängelholm, Landskrona med flera orter körs just nu över av en sjukhusorganisation som egentligen ingen vill ha och som ingen vet vad den kommer att kosta.

Annons

I Mellanskåne tycker man inte heller att demokratin blivit större. I strid mot en stark opinion försvinner där en bra fungerande organisation med läkarbilar. Den senaste beräkningen av Region Skånes ekonomi pekar på ett underskott 2004 om 647 miljoner trots en skattehöjning det senaste året. Denna kostar en normalinkomsttagare 200 – 300 kr i månaden.

Patientavgifterna har höjts inför 2004 med i storleksordningen 25 procent. Samtidigt har den givna vården sjunkit.

I dag finns 372 politiker med arvoden från Region Skåne.Deras verksamhet kommer i år att direkt kosta mer än 80 miljoner kr.

Antalet anställda i Region Skånes administration uppgår till över 2 200 Kostnaderna för koncernadministrationen uppgår till mer än 800 miljoner kr per år. Den adminstration som finns på sjukhus och vårdavdelningar är då oräknad.

Oförmågan att styra ekonomin har föranlett Region Skånes politiker att allt mer ge sig in i beslut som direkt berör vårdfrågor i stället för att angripa frågor som man har en chans att begripa såsom den ökande byråkratiseringen. Den pågående diskussionen om bortprioriteringar av behandling ger ett intryck av desperation där konsekvenserna inte beaktats.

Att få en ekonomi i balans 2005, som målsättningen formulerats, klarar inte nuvarande organisation Region Skåne.

För detta krävs att man tänker om! Beklagligtvis finns vare sig viljan eller förmågan att prioritera vårdinsatser framför politik och byråkrati.

I Sverige finns 18 landsting samt två regioner med en utökad självstyrelse.Av dessa beräknas i år sex gå med överskott medan 14 får ett underskott.Det totala underskottet väntas för 2004 bli 1,6 miljarder allt enligt landstingens intresseorganisation, Landstingsförbundet. Sedan 2002 är de samlade underskotten i 11 landsting 7,4 miljarder kronor.

Genom att överföra sjukhusvården i statlig regi skulle man kunna skapa den professionalism som i dag saknas. Därmed bättre vård till betydligt lägre kostnader .

Kommunerna bör ta hand om den primärvård som ligger nära patienten och ger därmed patienterna/medborgarna en verklig chans att påverka vilken vård man vill ha.

Annons

Att tro att de 5 000 – 6 000 politikerna i landsting/regioner, "frivilligt" skulle släppa sina uppdrag, maktpositioner och arvoden och avskaffa sig själva, är inte realistiskt. Frågan är om Ansvarskommittén och därefter regering och riksdag törs gå emot sina föga kompetenta partikamrater ute i regioner/landsting och rationalisera bort en onödig och mycket kostnadskrävande organisation.

Vi tycker: Lägg ner landstingen och Region Skåne !

SAXO
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons