Annons

Laga vägen i stället för att sänka hastigheten!

Sveriges vägar håller på att vittra sönder. Trots att åtta av tio transporter går på väg spricker våra vägar isär och blir allt farligare att köra på. Lösningen är inte att som Trafikverket gör, sänka tillåten hastighet, utan att öka kvaliteten på vägarna.
Publicerad 29 april 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En mycket allvarlig aspekt är också den trafiksäkerhetsmässiga, där ett försämrat väglag ökar risken för trafikolyckor, menar skribenterna.
En mycket allvarlig aspekt är också den trafiksäkerhetsmässiga, där ett försämrat väglag ökar risken för trafikolyckor, menar skribenterna.Foto: Johan Nilsson/TT

Miljöpartiet hävdar att det svenska vägnätet är färdigbyggt. Infrastrukturminister Thomas Eneroth väljer att lyfta fram de planer regeringen har för tågen som kanske gynnar vår infrastruktur om tio år.

Vi kristdemokrater ser att vägnätet och underhållet behöver förbättras och utvecklas nu.

Annons

På grund av de otillräckliga medel som anslagits tvingas Trafikverket göra snäva prioriteringar i sitt underhåll av vägarna. Konsekvensen blir att storstadsvägar med hög trafik, vägar som bildar sammanhängande stråk genom Sverige och vägar för arbetspendling och dagliga resor prioriteras. Samtidigt försämras tillståndet på lågtrafikerade vägar. Vi står då med ett tudelat vägnät med en polarisering mellan stad och landsbygd.

”Vi står då med ett tudelat vägnät med en polarisering mellan stad och landsbygd.”
Magnus Jacobsson och Mikael Rinholt (KD)

Dåliga vägar försämrar mobiliteten på landsbygden med konsekvenser på arbetsmarknaden i form av uteblivna företagsetableringar. En mycket allvarlig aspekt är också den trafiksäkerhetsmässiga, där ett försämrat väglag ökar risken för trafikolyckor.

Varje sittande regering påstår sig (ofta med hjälp av det allmänt stigande kostnadsläget) satsa mer än tidigare regering. Ändå är vi här i dag. Kristdemokraterna vill bryta det här – med vägbeskattning som även medtar den utländska tunga trafiken som i dag beskattas i sina hemländer. Vägtrafiken har framtiden för sig och betalar för sig med god marginal. Men för att beskattning ska vara trovärdig behöver vägtrafikens skatter i högre grad stanna på vägen än det gör idag.

Sverige behöver ett vägnät som är säkert att färdas på i hela landet.

Magnus Jacobsson (KD), riksdagsledamot och andre vice ordförande i Trafikutskottet

Mikael Rinholt, ordförande KD Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons