Annons

Kulturnatt över Trelleborg

Nu börjar konsekvenserna av M+KD med stödpartiet SD:s styre i Trelleborg synas på allvar.
Publicerad 25 december 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skolbibliotekarierna är ute i klasserna och utvecklar läslusten hos samtliga elever, menar skribenten.
Skolbibliotekarierna är ute i klasserna och utvecklar läslusten hos samtliga elever, menar skribenten.Foto: Gunnel Persson

Genom att höja arvodena och bjuda in SD så har kostnaderna enligt prognosen fördubblats från 1 till över 2 miljoner svenska kronor. Det får naturligt vis följdeffekter.

Som att de styrande i kultur och fritidsnämnden beslutade att helt ta bort stödet till studieförbunden vilket vi i oppositionen tycker är en stor skandal. Varje år genomför de aktiviteter som engagerar runt 5 000 trelleborgare. Det är allt från unga som spelar musik till äldre som utför handarbete. Något som för många är den viktigaste stimulansen i vardagen och som vi i oppositionen anser är något som ska satsas på och inte avvecklas. Det är i dag många som sitter ensamma i hemmet.

Annons

De styrande drar också ner 1,8 miljoner på verksamhetsstödet till våra idrottsföreningar i kommunen. För två år sedan ökade man stödet med nästan det motsvarande och då slog man sig för bröstet för att man gjorde insatser för att motverka den allt mer utbredda psykiska ohälsan. Och nu drar man tillbaka det stödet. Man kan ju fråga sig om de styrande gett upp kampen mot psykisk ohälsa. Samtliga partier i oppositionen lade mer pengar än de styrande inom dessa områden!

”Skolbibliotekarierna spelar en viktig roll för våra unga.”
Lars Hemzelius (SÖS)

M+KD+SD vill också dra ner 10 procent på lokalvården, något som vi i oppositionen inte kan förstå hur man kan gå fram med när vi utanför fönstret har en pågående pandemi!

Styret vill även spara 3,3 miljoner på att säga upp våra sex skolbibliotekarier. Detta tycker vi i oppositionen är fel och det måste gå att hitta andra lösningar. Skolbibliotekarierna spelar en viktig roll för våra unga. De är ute i klasserna och fångar upp de unga som gillar att läsa och utmanar och utvecklar läslusten hos samtliga elever. De spelar också en allt mer viktig roll vad gäller källkritik och ”fake news” som vi tyvärr ser brer ut sig allt mer i samhället. Dessutom pågår som bekant en utredning på riksplan som troligen framåt sommaren kommer utmynna i att skolbibliotekarierna blir lagstadgade och därför finner vi i oppositionen det högst oklokt att först lägga ner verksamheten för att sedan bli tvingade att starta den igen.

Alternativet blev att flytta verksamheten till bildningsnämnden vilket också godkändes av den nämnden. Tråkigt nog valde de styrande i kultur och fritidsnämnden att avslå ärendet i väntan på bildningsnämndens beslut. Vi i oppositionen tycker inte att det är rätt att de sex anställda ska behöva gå in i juletid med ovissheten om sin anställning och försörjning. Det viktigaste är att vi som politiker står enade och tar ansvar för våra anställda.

Så, god jul alla! Speciellt alla i M, KD och SD!

Lars Hemzelius, Söderslättspartiets representant i kultur och fritidsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons