Annons

Kulturcentrum med i planeringen av kuststaden

Med stor glädje har vi tagit del av kulturnämndens sammanträdesprotokoll från den 7 februari i vilket bland annat fastslås att: ”JA, det behövs en konsert- och teatersal i Trelleborg.”
Publicerad 19 april 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Debatten om behovet av ett kulturcentrum i Trelleborg går vidare.
Debatten om behovet av ett kulturcentrum i Trelleborg går vidare.Foto: /TT

Vidare framgår att ”Beslut: Kulturnämnden beslutar att förvaltningens utredning skickas till kommunstyrelsens kuststad 2025 för implementering i planerna.” Ett uppenbarligen enhälligt beslut där nämndens närvarande ledamöter representerade följande partier: S, M, SD, L, C och SÖS. På vårt debattinlägg i Trelleborgs Allehanda den 15 februari har några partier reagerat positivt och behovet av ett påtagligt förbättrat engagemang från stadens sida i kulturfrågan efterlyses. S har valt att inte lämna några kommentarer. Det är dags Torbjörn Karlsson för ännu ett brådskande ordförandebeslut och ge kommundirektören Fredrik Geijer i uppdrag att skyndsamt etablerar en projektgrupp som målmedvetet arbetar för att Trelleborg får ett Kulturcentrum.

Vilket fantastiskt utgångsläge vi har just nu: En kulturförvaltning som driver på, en enig kulturnämnd som ser till att en lämplig byggnad, vi kallar den kulturcentrum, finns med i planerna för kuststaden och ett i övrigt sedan länge i kultur engagerat föreningsliv som förutsätter att stadens styrande nu tar chansen att sätta även kultur i samma högsäte som idrott. Vi har inte fått några negativa reaktioner! Däremot väntar vi på Socialdemokraternas svar på våra tidigare ställda frågor:

Annons

– Planeringen av kuststaden pågår. Anser Ditt parti att ett kulturcentrum skall ingå i den framtida stadsbilden som ett nav för den ideella sektorn lokalt men även dragplåster för hela landets artister och kulturutövare?

- På vilket sätt vill och kan Ditt parti bidra till att driva frågan vidare och då i första hand i kommunledningen och kommunfullmäktige?

Nu har vårt kommunalråd chansen att ta ledartröjan på sig och berätta för trelleborgarna hur han tänker organisera projektet kulturcentrum. Eller något av oppositionsråden vill ta över?

Väljarna i Trelleborg vill ha klara ställningstagande för att inte riskera att frågan efter valet åter hamnar på väntelistan. Vi har klara föreställningar om vilka delprojekt som måste startas omgående vilket inte minst omfattar förankringsarbete hos näringslivet och föreningarna. Vi finner det emellertid helt meningslöst att starta upp sådana aktiviteter innan kommunledningen klart deklarerar sitt intresse att aktivt engagera sig i planeringen och genomförandet av projektet.

Vi är sedan mer än gärna beredda att på nytt redogöra för de steg vi tror är nödvändiga att ta samt även aktivt hjälpa till vid genomförandet.

Här finns chansen att få ett sammansvetsande engagemang hos alla Trelleborgs invånare som dock förutsätter transparens både initialt och genom hela processen fram till invigningen av kulturcentret! Tar chansen! Vi väntar på svar.

Dels från S, dels från alla övriga partier hur anmälda visioner och ambitioner skall förvandlas till konkreta för alla synliga beslut och åtgärder. (S) hade innan skiftet till den borgerliga majoriteten många år på sig att göra något åt den från kultursidan ständigt påtalade bristen på lokaler. Deras bristande intresse har bidragit till den nu rådande kaotiska situationen. Partiets tystnad tyder på att man prioritera andra fritidsområden eller helt enkelt inte har några idéer vad avser kulturell utveckling för staden Trelleborg. Vi är många på kultursidan som vill lägga sina röster på partier som stödjer projektet Kulturcentrum.

Reinhart Teltscher

Symfoniorkestern Trelleborg

Ulf Engström

Annons

Söderslätts Musikkår

Claes Kroon

Trelleborgs Musikkår

Annons
Annons
Annons
Annons