Annons

Kristdemokraternas lösning är problematisk

Kristdemokraterna i Trelleborg skriver i TA (den 6 maj) att det är ”det moraliskt rätta att säga ja till ett fängelse” vilket borde betyda att vi som säger nej till fängelset är i deras ögon omoraliska. I vårt perspektiv kan argumenten för eller emot fängelset vara mer eller mindre bra men det är inte en tävling vem som är mest moralisk.
Publicerad 19 maj 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi vet i nuläget ännu inte när ett eventuellt första spadtag för ett fängelse i vår kommun kan tas, skriver gruppen Fängelsefritt Trelleborg.
Vi vet i nuläget ännu inte när ett eventuellt första spadtag för ett fängelse i vår kommun kan tas, skriver gruppen Fängelsefritt Trelleborg.Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Platsbristen inom Kriminalvården är skriande. Kristdemokraterna menar att utifrån ett brottsofferperspektiv måste fängelset byggas i Trelleborg, eftersom det annars kommer fortsätta att gå omkring dömda gärningsmän på våra gator. I sakfrågan är vi helt överens, självklart ska dömda personer avtjäna sina straff. Det är Kristdemokraternas lösning som är problematisk.

Det skyddsbehov som KD säger sig värna om skulle kunna tillgodoses mycket tidigare och därför ekar deras fina ord om brottsoffers trygghet tomt. Kristdemokraterna måste välja – stå upp för brottsoffer på riktigt eller sluta använda dem som politiskt slagträ! Vi vet i nuläget ännu inte när ett eventuellt första spadtag för ett fängelse i vår kommun kan tas. Det finns ingen färdig detaljplan och den arkeologiska utgrävningen har inte påbörjats. Samtidigt meddelar politikerna i Kristianstad att de kan börja bygga första halvåret i år – fängelset skulle kunna stå färdigt flera år i förväg jämfört med i Trelleborg.

Annons

Samtidigt finns ett reellt alternativ till placering på jordbruksmark i ett regionalt perspektiv. Flera kommuner i Skåne erbjuder mark som är ”icke-brukbar”. Det går alltså att lösa Kriminalvårdens behov av fler fängelser och platser samtidigt som vi kan värna brottsoffers behov av trygghet och bevara jordbruksmarken på samma gång. Ingenstans i Kristdemokraternas debattinlägg går det att läsa varför denna lösning där alla behoven tillgodoses skulle vara mindre moraliskt rättrådig än deras egen. I stället väljer KD att i sin argumentation sätta olika behov mot varandra och väljer medvetet bort att arbeta för en lösning där alla dessa går att tillgodose samtidigt.

”Kristdemokraterna måste välja – stå upp för brottsoffer på riktigt eller sluta använda dem som politiskt slagträ!”
Fängelsefritt Trelleborg

KD skriver att den föreslagna marken ”nyttjas för tillfället som jordbruksmark” och målar på så sätt upp bilden av att detta bara är något temporärt i väntan på byggnation. Vad de inte berättar är att marken brukats som åkermark av samma familj i nästan ett sekel. En familj som kan marken utan och innan och som vet hur man på bästa sätt tar hand om den för att på lång sikt fortsätta bidra till att vårt samhälle kan växa och förhoppningsvis på sikt bli allt mer självförsörjande – i stället för tvärtom.

Om moral och etik är viktigt på riktigt för KD hoppas vi att de tar sitt ansvar och ändrar sin hållning i fängelsefrågan eftersom det finns vettigare lösningar än att bygga det i vår kommun. Avslutningsvis vill vi ändå passa på att tacka för Kristdemokraternas inlägg i politiska debatten om fängelset – det är åtminstone ett starkt bevis på hur fel Mikael Rubin (M) har när han påstår att debatten ”är sedan länge förbi”. Den pågår för fullt!

Johan Nordahl, Emelie Lindsjö, Mari Flink, Ingemar Clementson, Magnus Andersson, Stefan Lindgren, Therese Eklund och Cecilia Andersson, För den ideella föreningen Fängelsefritt Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons