Annons

Kraftiga förstärkningar till regionens hållbarhetsarbete

En av vår framtids största utmaningar är kopplat till vårt klimat och vår livsmiljö. Översvämningar, torka, försurning och minskad biologisk mångfald. Det finns en risk att vår planet inte kommer att bli beboelig. För Centerpartiet är det självklart att agera och fortsätta agera för att barn och barnbarn ska ha någonstans att leva och utvecklas.
Publicerad 8 november 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med tio sjukhus, cirka 36 000 anställda och som huvudman för skånsk kollektivtrafik har regionen en stor påverkan på miljön men är också en viktig möjliggörare, menar skribenterna.
Med tio sjukhus, cirka 36 000 anställda och som huvudman för skånsk kollektivtrafik har regionen en stor påverkan på miljön men är också en viktig möjliggörare, menar skribenterna.Foto: Tom Wall

På det nära planet är Region Skåne en stor aktör. Med tio sjukhus, cirka 36 000 anställda och som huvudman för skånsk kollektivtrafik samt ansvar för regional utveckling har regionen en stor påverkan på miljön men är också en viktig möjliggörare. Region Skåne måste vara ett ständigt föredöme i arbetet för ett hållbart Skåne.

Centerpartiet tillsammans med Allians för Skåne lägger inför nästa regionfullmäktige fram viktiga förslag för att ta ett samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna i Region Skåne.

”Region Skåne måste vara ett ständigt föredöme i arbetet för ett hållbart Skåne.”
Annette Linander och Anneli Kihlstrand (C)
Annons

Ett av dessa viktiga förslag är ett nytt miljöprogram. Det är en betydelsefull ambitionshöjning som skulle stärka regionens klimat- och miljöarbete. Ett utökat arbete för att stärka en resurseffektiv och cirkulär ekonomi, låg klimatpåverkan samt en frisk och hälsosam miljö. Ett första steg mot ett hållbarhetsprogram.

Det nya programmet kommer att gälla från och med årsskiftet. Arbetet för en förbättrad hållbarhet får inte stanna där, det måste bli verkstad. Regionens verksamhet är stor och består av många verksamhetsområden. Det behövs därför ett samlat grepp för att underlätta genomförandet av det nya miljöprogrammet och arbeta med hållbarhetsfrågorna på en regionövergripande nivå. Därför ger vi också i regionens budget ett uppdrag att inrätta en hållbarhetschef som har ansvar för dessa frågor.

Att ta ett samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna och inrättandet av en hållbarhetschef är en markant förstärkning av frågornas vikt. Det behövs. Ska vi på allvar och förebyggande möta morgondagens hälsofrågor måste regionen driva på för minskad klimatpåverkan och en bättre livsmiljö i hela Skåne. Det är faktorer som annars riskerar att få kraftiga effekter på folkhälsan. Redan i dag sker vi människor tvingas på flykt på grund av förhållanden orsakade av klimatförändringarna.

Som ett jordnära parti har vi sett effekterna på vår miljö genom bland annat skadedjursangreppen på våra skogar och torka blivit vanligare som gör att skörden förstörs. Ingen som inte blundar kan förneka vad som händer i världen. För Centerpartiet är det självklart att fortsatt arbetet för minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och en hållbar markanvändning.

Annette Linander (C), regionråd

Anneli Kihlstrand (C), ledamot, regionala utvecklingsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons