Debatt

Kraftig skattehöjning kan vänta trelleborgarna

Debatt Artikeln publicerades
Sven-Ingvar Göransson (SÖS) skriver om ringvägen, hamnen och den planerade Sjöstaden.
Foto: Claes Nyberg
Sven-Ingvar Göransson (SÖS) skriver om ringvägen, hamnen och den planerade Sjöstaden.

Det är ju ofattbart att kommunen med full kraft arbetar vidare med en hamninfart som inte är godkänd av berörda myndigheter och som läget är nu inte kan genomföras.

Trafikverket och länsstyrelsen har ju tydligt sagt nej och utan Trafikverkets godkännande blir det inget statligt bidrag och utan länsstyrelsens godkännande blir det ingen planändring som möjliggör tänkt ringväg/hamninfart. Då är allt arbete förgäves och till stor kostnad för skattebetalarna i Trelleborg!

Det logiska arbetssättet vore att omedelbart återuppta kontakterna och diskussionerna med berörda myndigheter. Det är ju också vad kommunfullmäktige har sagt! Allt annat arbete – som till exempel inköp av privata fastigheter och markområden blir - om man inte skulle komma överens med myndigheterna - bokstavligen att kasta många miljoner i sjön.

Vid ett fortsatt konsekvent nej från myndigheterna måste kommunen ta skeden i vacker hand och överväga både hur hamnens framtid skall se ut för att trafiksituation och miljö skall bli acceptabel och hur en eventuell Sjöstad skulle kunna planeras. Det finns många möjliga alternativ och man skall nog dessutom fundera över hur transportvägar från södra Sverige och norrut i ett längre perspektiv är tänkta att se ut.

Om en östlig infart till hamnen mot all förmodan skulle bli verklighet kommer det att drabba Trelleborgs skattebetalare. Detta är sant även om flera ledande politiker och tjänstemän i kommunen oblygt säger (!) att finansieringen inte är något problem! Sägs detta mot bättre vetande eller sopar man medvetet problemet under mattan? Kommunens tjänstemän inom ekonomiförvaltningen borde gripa in och informera om att det politikerna säger inte är sant!

Fakta är nämligen:

att det är Trelleborgs Hamn AB som äger marken där Sjöstaden planeras.

att Trelleborgs Hamn inte får bekosta en ringväg för kommunen.

att Hamnbolaget själv behöver sina pengar för kommande miljardinvesteringar i hamnen.

att det är högst osannolikt att en eventuell Sjöstad skulle generera miljardvinst till Hamnbolaget efter skatt.

att 4 000 nya bostäder i en Sjöstad i Trelleborg får ses som ett projekt på minst en 15-års period och att en jämförelse med attraktiva Västra Hamnen i Malmö känns avlägsen.

att kommunen kan komma åt pengar från Hamnbolaget endast efter beskattade osannolika miljardvinster i Hamnbolaget och att det i princip bara kan ske via aktieutdelning.

att det finns angelägna projekt inom vård, skola, omsorg och stränder där miljardbelopp gör bättre nytta för kommuninvånarna än en ny infart till hamnen.

All erfarenhet visar att stora projekt ofta underskattas i omfattning och kostnader. Det tänkta projektet med en ringväg och ny infart till hamnen måste ses som ett projekt i miljardklassen. När det gäller skattebetalarnas pengar är det därför än mer viktigt att politiker är ansvarstagande – även i ett längre perspektiv. Om projektet skulle genomföras kommer det att kosta en genomsnittsinkomsttagare i Trelleborg cirka 300 kronor per månad i 30 år. Om det är två skattebetalare i familjen blir det cirka 600 kronor per månad. Det är naturligtvis inte lätt för alla trelleborgare att sätta sig in i problematiken med ringväg, hamninfart och miljöaspekter etc men effekten på den egna plånboken är däremot uppenbar för alla.

Sven-Ingvar Göransson (SÖS)