Annons

Kommuninvånarna får betala notan på nära 9 miljoner kronor

Återigen går det politiska styret händelserna i förväg och det är kommuninvånarna som får betala notan på nära 9 miljoner kronor
Publicerad 27 juli 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kya Aall Flood, Maria Böös och Axel Bengtsson från Vårt söderslätt.
Kya Aall Flood, Maria Böös och Axel Bengtsson från Vårt söderslätt.Foto: Tomas Nyberg

I våras begärde kommunens upphandlingsavdelning in offerter för vad man kallar ”Förberedande ledningsarbeten inför en östlig hamninfart”, en förflyttning av VA och energiledningar på en sträcka av en kilometer från väg 9, över Nyhemsparken och vidare in på hamnens område, för att ge plats åt den östliga hamninfart som planeras. Upphandlingen slutfördes tidigare i sommar och det antagna anbudet låg på nästan 9 miljoner kronor. För denna summa ska man anlägga en dagvattenledning och flytta befintliga energikablar längs den planerade framtida hamninfarten.

Detaljplanen för Östlig Ringväg, Mellanköpinge 16:3 m.fl. stoppades slutgiltigt av mark- och miljööverdomstolen 2023-05-24. Evakueringsvägen/framtida östlig hamninfart är överklagad och ligger i en juridisk process. Detaljplanen för Västervång 2:25 m.fl.”Västra Ringvägen” har nyligen varit föremål för granskningsyttrande och över 100 personer har yttrat sig i frågan. Även denna del av ringvägen kommer med all sannolikhet att bli föremål för en längre juridisk process.

Annons

Sammantaget innebär detta rimligtvis flera års försening. Hela planprocessen måste tas om vad gäller den “Östra Ringvägen” medan ytterligare processer är att vänta i de två andra detaljplanerna. Att i detta läget fortsätta att investera i ringvägs- och hamninfartsprojektet som om ingenting hänt är direkt huvudlöst. Ändå är det just vad det politiska styret gör.

Som vi har uppfattat det kommer arbetet att påbörjas inom kort. Det är Vårt Söderslätts bestämda uppfattning att innan samtliga detaljplaner för ringvägen är godkända finns det inget behov av att flytta befintliga installationer. Med tanke på det ytterst ansträngda ekonomiska läge kommunen befinner sig måste det finnas annat med högre prioritet än en hamninfart som ligger långt in i framtiden, om den ens alls blir verklighet.

Med hänvisning till ovanstående anser Vårt Söderslätt att alla investeringar som görs med koppling till en östlig hamninfart omedelbart ska stoppas.

Vårt Söderslätt, genom Axel Bengtsson, Kya Aall Flood, Maria Böös och Fredrik Winge

Annons
Annons
Annons
Annons