Annons

Kommunen behöver hitta kompetent personal

Trelleborgs kommun står framöver inför stora utmaningar inom olika verksamheter och då är det viktigt att rekrytera och behålla bra medarbetare. Det är viktigt att kommunen har medarbetare med bra kompetens inom de olika specifika områden som finns den kommunala förvaltningen.
Publicerad 26 februari 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Flera uppmärksammande uppsägningar av högre chefer kombinerat med att chefer av olika anledningar lämnat kommunen för andra arbetsuppgifter är oroande, skriver Mats Sjöslätt (C).
Flera uppmärksammande uppsägningar av högre chefer kombinerat med att chefer av olika anledningar lämnat kommunen för andra arbetsuppgifter är oroande, skriver Mats Sjöslätt (C).Foto: Tomas Nyberg

Kommunens personalpolicy är sedan 2019 och i det personalpolitiska programmet finns en målsättning inskriven, nämligen ”Trelleborgs kommun ska vara Sveriges bästa arbetsgivare 2025”.

Att Trelleborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare kan nog alla ställa upp på. Men lever kommunen verkligen upp till denna målsättning?

Annons

Flera uppmärksammande uppsägningar av högre chefer kombinerat med att chefer av olika anledningar lämnat kommunen för andra arbetsuppgifter är oroande.

Nyligen lämnade informationschefen sitt jobb efter en uppgörelse med kommunen. Under 2020 rekryterades och anställdes en ny informationschef till vår kommun som inte ens arbetade en dag på kommunen. Kommunen gjorde en uppgörelse med vederbörande som innebar kostnader som var fyra gånger så dyra som utlösningen av nuvarande informationschef.

Behöver inte vår kommun fundera över vilka signaler som utköpet av olika chefer sänder ut? Hur tar man hand om sina chefer om man inte är nöjd med att verksamheten inte fungerar som den skall? Verksamheten i en kommun skall ha en välfungerande organisation för att kunna locka till sig ny kompetens och då måste kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

”Behöver inte vår kommun fundera över vilka signaler som utköpet av olika chefer sänder ut?”
Mats Sjöslätt, Centerpartiet

Det går inte att dra några generella slutsatser av enskilda uppsägningar, däremot kan man skönja ett mönster om man ser det i längre perspektiv. Om man går en fem-sex år tillbaka i tiden så får man en bild på hur omsättningen av chefer varit i vår kommun. Det kan handla om uppsägningar, sparka eller köpa ut medarbetare samt frivilliga avgångar till andra befattningar inom andra verksamheter utanför vår kommun inom det offentliga. Listan är lång på olika chefer som lämnat sina befattningar i kommunen och uppgår till mellan trettiofem och fyrtio olika chefer. Dessa uppsägningar och utköp som gjorts har kostat skattebetalarna många miljoner kronor.

Våra skattepengar skall i första hand användas i verksamheten och utköp av chefer är olyckligt, men det kan vara försvarligt i det enskilda fallet.

Hur skall då vår kommun nå sin målsättning att vara vårt lands bästa arbetsgivare 2025 och kommer man att leva upp till målet att vara attraktiv arbetsgivare och skapar det möjligheter att rekrytera den kompetens som behövs i framtiden?

Det är viktigt för politikerna i vår kommun att rätta till de problem som finns så att våra kompetenta medarbetare stannar i kommunen och att vi är en attraktiv kommun för framtida ledare och chefer inom de olika förvaltningarna.

Mats Sjöslätt, Centerpartiet

Annons
Annons
Annons
Annons