Debatt

Kommunals synpunkter på budget i balans

Debatt Artikeln publicerades
De föreslagna åtgärderna inom socialförvaltningen orsakar mycket oro ute i verksamheterna, skriver Birgitta Almroth för Kommunal Trelleborg–Vellinge.
Foto: Martina Holmberg / TT
De föreslagna åtgärderna inom socialförvaltningen orsakar mycket oro ute i verksamheterna, skriver Birgitta Almroth för Kommunal Trelleborg–Vellinge.

Fackförbundet Kommunal Trelleborg–Vellinge framför sina synpunkter på några av de föreslagna åtgärderna för att få socialnämndens budget i balans.

Lokalt kollektivavtal: För ett tag sedan begärde vi att få en redovisning över de besparingar arbetsgivaren gjort sedan den infördes 38,25 timmars arbetsvecka för senare anställda inom vård och omsorg. Det gick inte att se några besparingar. Trelleborgs kommun konkurrerar om vårdpersonal med andra aktörer. Region Skåne och de privata aktörerna på Täppan och Högalid har 37 timmars arbetsvecka. Veckoarbetstiden kan vara avgörande för den som söker sig till vården.

I lönerevisionen 1992 avstod Kommunals medlemmar lönepåslag mot sänkt heltidsmått. Kommunals uppfattning är att heltidsmåttet istället ska sänkas till 36 timmar per vecka. Det hade gjort Trelleborgs kommun till en mycket attraktiv arbetsgivare. Tänk 36 timmars arbetsvecka och rätt att arbeta heltid. Det hade varit perfekt!

Personlig assistans: Vi ställer oss inte bakom ert förslag, och kommer aldrig nånsin att göra det, som innebär personlig assistans i privat regi! Anställningsvillkoren i privat driven assistansverksamhet är oftast sämre för de anställda. Vi har dåliga erfarenheter från en del privat assistansverksamhet. Vi vet att medarbetarna inom personlig assistans är oroliga, även om de till viss del resignerat, för framtiden.

Icke biståndsbedömd verksamhet: Vi anser att en avveckling av verksamheterna inom Kärnan, Gröningen och Akka innebär en ökad arbetsbelastning för en del av våra medlemmar. En avveckling av Kärnans verksamhet kan komma att öka arbetsbelastningen för boendestödjarna, vilket är negativt och bekymmersamt. För personalen inom hemtjänsten kan det också bli en ökad belastning om Gröningen och Akka avvecklas. Så klart är det än värre för de brukare som använder sig av dessa verksamheter. Det kan vara den enda kontakt de har med någon utanför sina hem. Det kan vara de kontakter som gör att de klarar av sin vardag – och det vill ni ta ifrån dem!

Personal – generellt: Sen den dag vi alla först kunde läsa/höra om alla besparingar/indragningar som skulle göras har vi dagligen fått samtal från oroliga medlemmar i kommunens verksamheter. Samtalen kan handla om information som de fått via sina chefer, information som vi inte fått kännedom om.

Några exempel på sådant som skapar oro och stress bland våra medlemmar är sjuka kollegor som inte blir ersatta. Ett annat är tre semesterperioder: ”Var inte säkra på att ni får fyra veckors sommarsemester”. Samt ”trötta” chefer som informerar och får frågor de inte alltid kan svara på – och får ge svar de inte känner sig bekväma med.

Vår allmänna uppfattning är att det är mycket oroligt ute i verksamheterna, både bland chefer och deras medarbetare.

Birgitta Almroth, Kommunal Trelleborg Vellinge