Debatt

Kommunala utmaningar för konsten i Skåne

Lena Willhammar, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation Skåne Katarina Jönsson Norling, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation Sanna Svedestedt Carboo, vice riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation ,
Offentlig konst i Trelleborg.
Foto:Albin Brönmark
Offentlig konst i Trelleborg.

Invånarnas möjligheter att ta del av professionell konst skiljer sig mycket åt i Skånes kommuner. Samma sak gäller barns rätt att själva få skapa. Det visar Årets Konstkommuner 2017, en granskning av Konstnärernas Riksorganisation, som även ger förslag på hur kommunerna kan stärka sin konstverksamhet.

Över hälften av landets kommuner (54 procent) svarar ”ja” eller ”delvis” på frågan om de tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar, en regel som ger nya konstverk när det byggs fastigheter och infrastruktur i offentliga miljöer. Av svarande kommuner i Skåne är det Helsingborg, Kristianstad, Svedala, Ängelholm, Trelleborg, Burlöv, Malmö, Östra Göinge, Bromölla och Sjöbo. Oavsett i vilken kommun vi bor bör vi som invånare få likvärdig tillgång till konst i våra livsmiljöer. När det nu ska byggas ett stort antal nya bostäder i Skåne bör fler kommuner inspireras av exempelvis Göteborg som investerar minst en procent vid ny-, om- och tillbyggnationer i offentlig konst och skriver in enprocentsregeln i markanvisningar så att ansvaret för konstnärligt gestaltade livsmiljöer delas mellan privata exploatörer och allmännyttiga bolag. På så sätt får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra offentliga rum berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter.

Grundlagen (Regeringsformen § 2) slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Trots det har enbart två av tio av landets kommuner en utarbetad strategi för att skapa en samhällsutveckling som genomsyras av kultur. Bara en tredjedel av landets kommuner svarar entydigt att de använder sig av MU-avtalet, det ramavtal som ska garantera konstnärerna skäliga villkor vid utställningar. Av svarande kommuner i Skåne är det Helsingborg, Kristianstad, Svedala, Ängelholm, Trelleborg, Burlöv, Malmö, Östra Göinge, Bromölla och Sjöbo. Och endast 15 procent av landets kommuner svarar ”ja” på frågan om de har en policy för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet.

Granskningen synliggör utmaningar men också stora utvecklingsmöjligheter. För att underlätta har Konstnärernas Riksorganisation samlat goda exempel från hela landet och tagit fram tips och checklistor i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”. Vi föreslår att kulturförvaltningarna i länet tar avstamp i den för att utveckla arbetet med bild- och formkonsten och att politiker använder den inför budgeten och valet 2018. På så sätt kan kommunerna i Skåne bli ännu mer intressanta att både bo och verka i, och besöka.