Debatt

Kommer vi kunna hålla ett demokratiskt val i Trelleborg 2018?

Debatt Artikeln publicerades
En representant för Kommunistiska partiet i Trelleborg förutsätter att valnämnden sett över rutinerna sedan förra valet.
Foto: Drago Prvulovic / TT
En representant för Kommunistiska partiet i Trelleborg förutsätter att valnämnden sett över rutinerna sedan förra valet.

Förra valet togs Kommunistiska partiets valsedlar bort från flera vallokaler i Trelleborg.

I Sverige rapporteras det, enligt SOM-institutet, i allt större utsträckning att administrativa fel eller att misstag upptäckts. Några exempel är omvalen i Västra Götaland och Örebro 2011 och i Båstad 2015.

Här i Trelleborg så uppmärksammade vi i Kommunistiska partiet (K) att våra valsedlar var borttagna på fem vallokaler valet 2014. På vissa av vallokalerna gjordes detta till och med på uppmaning ansvarig för lokalen.

Vi skrev till valnämnden om detta efter valet och fick 2014-09-25 till svar att; ”Valnämnden beklagar det som inträffade, vilket naturligtvis inte ska få ske. Inför kommande val kommer valnämnden att se över rutinerna. Men också att gå igenom formerna för hur personalrekryteringen kan förbättras. I de aktuella valdistrikten kommer personalsammansättningen att förändras.”

Vi förutsätter allt detta genomförs detta val men också att valnämnden har styr på att förtidsröstningen. Allt fler förtidsröstar och då är det viktigt att även denna röstning kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Valsedlarna måste finnas och garanteras en plats samtidigt som det också måste kontrolleras att ingen yttre påverkan kan göras på den som röstar.

Vi i K konstaterar vidare att majoriteten av partierna i Trelleborg beslutade om undantag för att fortsätta att dela upp kommunen i två valkretsar. Att inte gå över till en krets är att gå emot vallagen och kräver särskilda skäl. Efter har följt debatten om detta så har i alla fall inte vi kunnat utläsa något vettigt skäl utom just att två valkretsar försvårar för mindre partier att komma in i kommunfullmäktige. Uppenbarligen skrämmer det när nya röster hörs för de etablerade partierna.

Men vi i K lovar att inte vara tysta. Vi kommer att dela ut vårt valflygblad och valsedlar till alla hushåll i kommunen själva. Vi kommer att samtala och diskutera med alla vi möter om hur de ser på Trelleborg och Sverige och vad de vill se av framtiden.

Allt fler känner att de inte kan påverka sin framtid och det hur de än röstar. Allt fler känner hur orättvisor och otryggheten växer. Alla riksdagspartierna är överens om EU, privatiseringar, marknadstänkande och att budgeten måste hållas. Sverige fungerar inte längre för alla de som håller igång samhället. För om alla som städar, passar barn, bygger, undervisar, vårdar, hämtar sopor eller levererar varor och människor, skulle stannar hemma en dag så stannar Sverige.

Vi i K vill att hederlighet och rättvisa skall vara normer för vårt land. Vi vill bygga en ny okorrumperad arbetarrörelse som ständigt väljer arbetarnas sida framför elitens.

Dennis Andersson, Kommunistiska partiet