Debatt

Katastrofplaner för oss på öster!

Bjaerne Persson ,
Förslaget att lägga truckcentret nere vid väg 9 är enligt Bjaerne Persson en katastrof för de boende på öster.
Foto:Sara Johari
Förslaget att lägga truckcentret nere vid väg 9 är enligt Bjaerne Persson en katastrof för de boende på öster.

I Norconsults förslag som presenterades i juni har man nu lagt truckcentret nere vid väg 9. Detta är första gången man lagt truckcentret så nära bostäder. Förslaget är direkt förkastligt och är värre än någonsin då man även lägger ringvägstrafiken här! Tidigare skulle man använda Dalakorset. Förslaget är en katastrof för oss boende på öster.

Texten om att gamla Slakteriet har ett kulturhistorisk värde kan väl inte anses vara vettig! Ser mest ut som förfallna industribyggnader i de gamla öststaterna. Skulle en kommun som rivit Karlmarkska, Ekelundska, Bryggeriet med flera fastigheter, tycka att slakteriet borde bevaras?

På sida 115 angående alternativ 3 och 4 står det att: Vägalternativet gör intrång i fem bostadsfastigheter och minskar på så vis fastigheternas yta, men bostäderna bedöms kunna vara kvar, är direkt löjligt! Detta är ett ohederligt sätt att visa lägre kostnad för hamninfarten i nuläget. Troligen få man lösa in och riva ett total villor.

Att kostnaderna har räknats upp betydligt på ett år visar på att kommunfullmäktige blev grundlurat inte bara när man bestämde om en östlig infart den 26 maj 2014, då arkitekterna inte redovisade länsstyrelsens och Trafikverket senaste synpunkter (man använde en äldre skrivelse), utan även förra året då WSP:s utredning visade mycket lägre kostnader. Mycket lögner och lurendrejeri genom åren. Inte minst när det har handlat om hamnens förmodade volymökningar, som långtifrån uppnåtts, rederiernas begäran om plats för längre fartyg, krav som ännu inte ställts, elanslutning av färjor i hamn, som inte används, Trelleborgs hamns påstådda satsningar på ökad järnvägstrafik som i stället inneburit en i det närmaste katastrofal minskning av antalet järnvägsvagnar via hamnen, företagsflytt till Trelleborg som till exempel Kockums, som helt uteblev. Hot ifrån rederier att lämna Trelleborg med mera. Trafikverket påstår att det inte är nödvändigt med en östlig infart till hamnen för att kunna bygga sjöstaden! Den kan börja byggas omedelbart! Inget av de löften, påståenden och förutsättningar som hamnen och ledande politiker inom framförallt Socialdemokraterna och Moderaterna, använt sig av för att bygga ut hamnen har infriats! Lögner och överdrifter har sedan 2008 staplats ovanpå varandra. Hamnens dåliga ekonomi med gigantiska lån negligeras helt. Likaså nonchalerar man att Fehmarn Bält förbindelsen om cirka tolv år kommer att ta en stor del av trafiken som i dag går via Trelleborgs hamn. Det är ett enormt ekonomiskt vågspel för Trelleborgs skattebetalare, då man i framtiden kommer att få betala för ringväg till hamnen och hamnutbyggnad. Några pengar ifrån Trafikverket kommer man inte att kunna räkna med då en östlig hamninfart innebär att väg 108 blir den nya vägen till och från Trelleborg hamn. En skam för ansvariga politiker som med emfas har spridit lögner och undanhållit sanningen. Vad har ni för försvar för era lögner och överdrifter som ni använt er av nu i snart tio år? För övrigt anser jag att en ringväg behövs så att all trafik inte behöver passera centrum!

Jag fick även en skrivelse ifrån Liberalerna där de föreslår en strandpark på det avsnitt där man förstör östra Stranden/Nyhemsparken/Korsholmsområdet med mera. Som om det skulle kompensera för bilavgaser och buller! Strandparken skulle utformas i samråd med de boende. Detta är löjligt trams!