Annons

Kämpingevägen är en dödsfälla!

Under årens lopp har vi som bor längs Kämpingevägen sett att trafiken ökat, hänsynslösheten också samtidigt som allt fler familjer med barn bosatt sig längs denna kustväg. Många av oss har försökt påverka Trafikverket, länsstyrelsen, polisen och inte minst kommunen så att något ska ske innan en tragisk incident inträffar.
Publicerad 19 september 2019
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi är över 500 som önskar en förändring på väg 511, skriver Christer Ekström, Ingrid Wennerstrand, Janne Nilsson och Lars Licke.
Vi är över 500 som önskar en förändring på väg 511, skriver Christer Ekström, Ingrid Wennerstrand, Janne Nilsson och Lars Licke.Foto: Tomas Nyberg

Skåre, Tivolihusen, golfklubben, Kurland och Stavstensudde drabbas av den hänsynslösa trafikmiljön på ett eller annat sätt. Vi har var och en för sig försökt få till en förbättring men denna gången gör vi en gemensam insats och skickar in ett medborgarförslag till kommunen för att lägga tyngd bakom våra krav på en förbättring av väg 511.

Vi är över 500 som önskar en förändring!

Annons

Det handlar om en knappt 4 km lång sträcka som har 62 presumtiva incidentpunkter som infarter till hus, parkeringar, korsningar, övergångar för gående och cyklister. När Trafikverket nyligen avslog en ansökning om sänkt hastighet med hänvisning till att de utgår från att trafikanter följer lagar och kör med omdöme så skrev de samtidigt att: ”Om det finns anledning att anta att en rimlig anpassning inte kan ske på grund av förhållandena är dolda eller kan missbedömas, kan det finnas anledning att genom lokala trafikföreskrifter sänka den högsta tillåtna hastigheten.”

Låt oss som bor längs Kämpingevägen komma med några konkreta förslag. Allt med syfte att öka tryggheten för oss som bor här men också för att turisterna i lugn och ro ska hinna njuta av kustvägen.

• Enklast (men uppenbarligen svårast att få till stånd) är att byta ut ett tiotal skyltar och sänka hastigheten till 60 eller ännu hellre till 50 på sträckan västra Skåre till korsningen vid Albäck. Som sagt finns det ett 60-tal presumtiva olycksställen längs vägen.

• Erfarenheten visar att fartkameror på olycksdrabbade vägar, även i Trelleborgs kommun, är effektivast. Så varför inte installera ett antal fartkameror längs väg 511 genom våra byar och gärna samtidigt mäta snitthastigheten mellan kamerorna.

• Dagligen sker incidenter när man kommer från Trelleborg och ska svänga vänster. Genom att införa omkörningsförbud på hela sträckan, från Albäckskorset förbi Skåre, skulle hastigheten sänkas med hjälp av dem som är laglydiga och inte kör för fort.

• Bygg säkra GC-övergångsställen vid Skåre, Tivolihusen, Kurland, Albäckskorsningen och inte minst vid golfklubben där mängder av barn och ungdomar dagligen med livet som insats korsar väg 511. Gärna i en kombination med lägre hastighet och fartgupp på samma sätt som det redan gjorts genom byarna österut på väg 9.

Skötseln av Kämpingevägen lyder under Trafikverket. Belysningen sköts av kommunen. Skolbussarna likaså. Hastighetsbegränsningarna sätts av länsstyrelsen i samråd med TRV och polisen. Med andra ord är det många som är med och påverkar den dagliga trafikmiljön runt våra knutar. Men eftersom det är kommunen som i första hand kan efterfråga lokala trafikföreskrifter så vänder vi oss nu till alla våra förtroendevalda och de ansvariga tjänstemännen i vår kommun.

Gör något åt Kämpingevägen. Nu!

Christer Ekström

Skåre Byalag

Annons

Ingrid Wennerstrand

Kurlands Byalag

Janne Nilsson

Tivolihusens Samfällighet

Lars Licke

Trelleborgs Golfklubb

Annons
Annons
Annons
Annons