Annons

”Jag kan inte förstå varför styret inte kan eller vill göra något nu”

Vårt Söderslätt vill stödja Kvinnojouren Söderslätt och Brottsofferjouren Söderslätt nu och ser inga svårigheter med det.
Publicerad 26 april 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kvinnojouren arbetar med att hjälpa och stödja kvinnor att lämna destruktiva relationer men också hjälpa dem framåt i processen med myndigheter, socialtjänst, polis etc, skriver Axel Bengtsson, Vårt Söderslätt.
Kvinnojouren arbetar med att hjälpa och stödja kvinnor att lämna destruktiva relationer men också hjälpa dem framåt i processen med myndigheter, socialtjänst, polis etc, skriver Axel Bengtsson, Vårt Söderslätt.Foto: Jan Pettersson

En av punkterna på kommunfullmäktige den 24 april som blev föremål för en lång debatt, var en motion om att öka det kommunala stödet till vardera organisation från en till två kronor per invånare i vår kommun. Det är två ideella organisationer som fyller en viktig funktion i vårt samhälle för att fånga upp människor i en utsatt situation.

Kvinnojouren arbetar med att hjälpa och stödja kvinnor att lämna destruktiva relationer men också hjälpa dem framåt i processen med myndigheter, socialtjänst, polis etc.

Annons

För många känns det tillgängligare och mindre stigmatiserande att söka sig till Kvinnojouren än att gå direkt till socialtjänsten. Tröskeln är lägre för många att söka sig till Kvinnojouren och detta är viktigt att komma ihåg. Denna kompletterande ideella organisation gör tillsammans med socialtjänstens välutbildade socialarbetare ett fantastiskt arbete.

”För många känns det tillgängligare och mindre stigmatiserande att söka sig till Kvinnojouren än att gå direkt till socialtjänsten.”
Axel Bengtsson, Vårt Söderslätt

På samma fullmäktige avslogs en motion från Vårt Söderslätt, skriven av Sven Tilly, om att man i alla beslut från kommunen skall beakta barnperspektivet, vilket kommunen i dag inte gör på ett strukturerat sätt. Att göra detta blev lag år 2021 när barnkonventionen som helhet antogs som svensk lag och innebär att barnets bästa alltid måste beaktas i alla beslut som på något sätt berör barn. Samma år blev det brottsligt att utsätta barn för att bevittna våld i nära relationer, så kallat barnfridsbrott. Detta kan ge fängelse upp till fyra år. Inget annat parti än Vårt Söderslätt lyfte detta perspektiv i debatten. Enligt en statlig utredning lever i dag 210 000 barn i familjer där det förekommer våld, en oacceptabel siffra.

Det politiska styret vill hantera frågorna först 2024 när de lagt över ansvaret på kultur- och fritidsnämnden. Men snälla ni, behovet för de utsatta individerna finns här och nu. Jag kan inte förstå varför styret inte kan eller vill göra något nu. Enligt min mening finns det inga skäl att skjuta på beslutet. Det borde vara möjligt även för styret att göra två saker samtidigt. Det handlar om cirka 92 000 kronor per år till vardera organisation. En struntsumma med tanke på allt positivt dessa ideella organisationer åstadkommer.

Axel Bengtsson, Vårt Söderslätt, oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons