Annons

Integrationen är en viktig fråga för Liberalerna

Omfattande SFI-utbildning, obligatorisk förskola för nyanlända barn och arbetsintegrerande projekt för kvinnor är viktiga frågor för Liberalerna.
Publicerad 28 juli 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är viktigt att SFI-undervisningen utöver språket ger kunskaper om det svenska samhället anser två representanter för Liberalerna i Trelleborg.
Det är viktigt att SFI-undervisningen utöver språket ger kunskaper om det svenska samhället anser två representanter för Liberalerna i Trelleborg.Foto: Mattias Rubin

Svenska språket är nyckeln till det svenska samhället, till arbete och egen försörjning. Utöver språket är det viktigt att SFI-undervisningen också ger kunskaper om det svenska samhället, dess lagar, normer, värderingar och social kompetens. Därför måste alla nyanlända delta i undervisningen för att så snart som möjligt etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden.

Vid ogiltig frånvaro dras etableringsersättningen in. Nyanlända med utbildning och yrkeserfarenhet ska så snabbt som möjligt få användning av sina kunskaper. Praktik på ett företag ger både språkträning och förståelse för det svenska arbetslivet.

Annons

Att kvinnor arbetar utanför hemmet är för liberalerna en självklarhet. Därför ska kvinnorna ges möjlighet till eget arbete utanför hemmet. Det är viktigt att ta tillvara deras kunskaper och erfarenheter för att ge dem möjlighet till egen försörjning. En s.k. Yalla-trappa, ett lyckat projekt för att få kvinnor i arbete, ska påbörjas.

Barn lär sig språket fort. Därför är det viktigt att även de små barnen får språkträning genom obligatorisk förskola. Där kommer de även att lära sig om det svenska samhällets normer, värderingar och får social kompetens. I skolan är det viktigt att placera barnen i olika skolor och klasser, jämt fördelat över kommunen, allt för att underlätta språkinlärningen. Dessa elever måste få ordentligt med stöd och hjälp eftersom många har en bristfällig skolutbildning från hemlandet.

Liberalerna är emot den s.k. EBO-lagen, som tillåter nyanlända att bosätta sig var de vill, ofta blir det hos släktingar och vänner med trångboddhet som följd. Integrationen underlättas också av att man har svenska grannar, därför ska de nyanlända placeras i olika bostadsområden för att inte skapa segregerade områden.

Ann-Christine Seehusen (L) ledamot i Arbetsmarknadsnämnden

Margaretha Blennhede (L) ersättare i Arbetsmarknadsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons