Inte rimligt hålla sexåringar ansvariga för skadegörelse

Vid kommunstyrelsesammanträdet den 3 maj antogs riktlinjer för att motverka skadegörelse.
Publicerad måndag 15:00 • Uppdaterad måndag 15:28
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kontroll med försäkringsbolag ger att man inte anser att barn under tolv år kan agera uppsåtligt. I och med detta faller hela upplägget av försäkringsfrågan i riktlinjerna, menar Kya Aall Flood och Maria Böös, Vårt Söderslätt.
Kontroll med försäkringsbolag ger att man inte anser att barn under tolv år kan agera uppsåtligt. I och med detta faller hela upplägget av försäkringsfrågan i riktlinjerna, menar Kya Aall Flood och Maria Böös, Vårt Söderslätt.Foto: Torun Börtz

Vårt Söderslätt yrkade på att ärendet skulle återremitteras för att åtgärda en del olyckliga formuleringar. Så skedde inte utan SD-L-KD-M-styret röstade genom förslaget till riktlinjer med röstetalen 8-7. Ett röstresultat som vi ser alltför ofta.

Vårt Söderslätt har ett antal invändningar mot riktlinjerna som nu beslutats. Den viktigaste är att barnperspektivet inte beaktats. Detta är numera ett krav vid beslut i kommunen. Speciellt viktigt är det i detta ärende, där man vill kunna polisanmäla och kräva skadestånd av så små barn som sexåringar. Vårt Söderslätts uppfattning är att det inte är rimligt att polisanmäla så små barn.

”Vårt Söderslätts uppfattning är att det inte är rimligt att polisanmäla så små barn.”
Kya Aall Flood och Maria Böös, Vårt Söderslätt

Ett annat problem är att riktlinjerna förutsätter att skadeståndsfrågan kan hanteras genom den ansvarsförsäkring som normalt är en del av hemförsäkringen. Detta har ett antal problem. Ett är att riktlinjerna föreskriver att skadegörelsen ska vara uppsåtlig för att polisanmälas. I de flesta försäkringsbolags villkor utesluts uppsåtliga handlingar från ansvarsförsäkringen. Kontroll med försäkringsbolag ger dessutom att man inte anser att barn under tolv år kan agera uppsåtligt. I och med detta faller hela upplägget av försäkringsfrågan i riktlinjerna.

Vårt Söderslätt har inga invändningar mot skälen som anförs för att göra polisanmälningar. Självfallet måste detta göras för att få en tillförlitlig statistik över brottsfall, som är en nödvändighet bland annat för installation av övervakningskameror. Vad vi invänder mot är den behandling av små barn som görs i riktlinjerna. Skulle så små barn visa sig vara ett problem vad gäller skadegörelse krävs helt andra åtgärder än polisanmälan och krav på skadegörelse. Åtgärder som sätter barnets bästa i främsta rummet.

Kya Aall Flood och Maria Böös, för Vårt Söderslätt i socialnämnden och bildningsnämnden