Annons

”Ingen försäkring i världen kan göra en olycka ogjord”

Svar till Håkan Wretsell och Michael Boris-Möller (KD), Vellinge (den 20 december).
Publicerad 8 januari 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alla barn i Vellinge har genom kommunen en olycksfallsförsäkring till- och från skolan samt under skoltid, konstaterar skribenten i ett svar på ett tidigare inlägg.
Alla barn i Vellinge har genom kommunen en olycksfallsförsäkring till- och från skolan samt under skoltid, konstaterar skribenten i ett svar på ett tidigare inlägg.Foto: Martina Holmberg / TT

Kommunfullmäktige i Vellinge hade strax före jul att ta ställning till frågan om kommunen skulle bekosta en olycksfallsförsäkring för alla barn i kommunen dygnet om. Frågan hade väckts av KD men trots att det efterlystes underlag som styrkte behovet av en sådan försäkring kunde KD inte få fram något.

I debattinlägget ställs kostnaden för försäkringen mot kostnaden för konferenser för ledande politiker. Men i det förslag som KD förde fram till kommunfullmäktige fanns inget om kostnader för konferenser. Det är därför mycket märkligt att efteråt anklaga andra för att ta ställning i en fråga som inte ens var uppe för prövning.

Annons

Det är anmärkningsvärt att tala om känslokyla och empatilöshet när det egentligen handlar om ekonomisk kompensation. Ingen försäkring i världen kan göra en olycka ogjord. Om olyckan ändå är framme har alla barn rätt till läkarvård i vårt land och inget barn är oförsäkrat under skoltid i Vellinge.

”Om olyckan ändå är framme har alla barn rätt till läkarvård i vårt land och inget barn är oförsäkrat under skoltid i Vellinge.”
Karl-Johan Persson, (SD) Vellinge

Vi anser att kommunen i första hand ska uppfylla sina lagstadgade förpliktelser för de kommunala angelägenheterna såsom skola, vård och omsorg. Om några extra kostnader ska läggas är det i första hand där. Alla barn i Vellinge har genom kommunen en olycksfallsförsäkring till- och från skolan samt under skoltid. Vi tycker inte att det är en kommunal angelägenhet att utöka en sådan försäkring till dygnet om.

Karl-Johan Persson, (SD) Vellinge

Annons
Annons
Annons
Annons