Annons

”I slutänden har vi samma mål med vuxenutbildningen”

Vi lärare på vuxenutbildningen vill gärna bemöta några av de argument som framförts i debatten om huruvida vuxenutbildningen bäst hör hemma i bildningsnämndens regi eller i arbetsmarknadsnämndens.
Publicerad 29 november 2018
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lärarna på komvux i Trelleborg vill fortsätta att vara en del av Söderslättsgymnasiet och därmed ligga under bildningsförvaltningen.
Lärarna på komvux i Trelleborg vill fortsätta att vara en del av Söderslättsgymnasiet och därmed ligga under bildningsförvaltningen.Foto: Tomas Nyberg

Mikael Rubin säger, att man får ”…ett större arbetsmarknadsfokus om Komvux knyts till arbetsmarknadsnämnden”.

Vi välkomnar ett utökat arbetsmarknadsfokus och fördjupar gärna samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen då vi i slutänden har samma mål. Vårt gemensamma mål är att skapa de bästa förutsättningarna för Trelleborgs invånare att via vuxenstudier komma vidare till både arbete och högre utbildning som i sin tur leder till arbete.

Annons

Vår invändning mot ett byte av förvaltning har kommuninvånarnas bästa för ögonen. Vi är fortsatt övertygade om att kommunen har allt att vinna, inte minst ekonomiskt, på att låta vuxenutbildningen fortsätta leva i symbios med gymnasiet när det gäller lärartjänster, lokaler, fortbildning, ledarskapsfunktioner och inte minst kompetens och kunskap kring skollagen och annan expertis som rör skolrelaterade frågor och resurser.

Vi ser vidare att vuxenutbildningen såsom den nu är erbjuder valfrihet för våra elever. I vårt nuvarande utbud kan trelleborgarna i de flesta fall välja om de vill läsa kursen på distans eller som lärarledd klassrumskurs, valet är elevens. Vi befarar att denna valfrihet riskerar att försvinna på sikt om vi inte kan fortsätta dela resurser med gymnasiet för att på så sätt hålla nere kostnaderna samtidigt som vi bibehåller både kvalitén och det fria valet.

Mikael Rubin argumenterar vidare för en flytt då det för nuvarande är uppdelat så att arbetsmarknad har hand om pengarna och skolan genomför utbildningen. Vi uppfattar inte det problematiska med detta. För oss är det rimligt att det är skolan som genomför utbildningen. Utöver detta vill vi i sammanhanget poängtera att arbetsmarknad endast delvis står för pengarna, när det gäller Sfi. För Komvux övriga verksamhet betalar arbetsmarknadsnämnden inte. Övriga elever är i många fall redan i arbete och sköter studierna på deltid, kvällar och helger alternativt finansierar med CSN.

De argument som framförts för en flytt av vuxenutbildningen har ännu inte övertygat oss om att detta skulle vara det bästa alternativet för Trelleborg. Med det sagt vill vi åter poängtera att bägge förvaltningar har mycket att vinna på att samarbeta kring vårt gemensamma mål: att fler trelleborgare via studier framgångsrikt ska nå ut på arbetsmarknaden, men låt den förvaltning som har expertisen på respektive område få göra sin del av jobbet. Vi vidhåller dessutom att ett beslut ska föregås av en ordentlig konsekvensanalys. Speciellt som den i det här fallet kommer att påverka många människor i kommunen.

Ulrika Dahlqvist, Johan Henriksson, Hana Thomasson, AnnaKarin Kihl, Irena Mierzejewska Amtkil, Robert Winton, Christina Enulf, Örjan Olsson, Brikenda Haxhikadrija, John Holmes, Erika Malmkvist och Petra Lonér

lärarna på Komvux Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons