Annons

I ett läge av kris behöver vi ha kvar våra bördiga jordar

I coronakrisens spår har det blivit tydligt att vi inte kan räkna med import från omvärlden när krisen är framme.
Publicerad 12 september 2020
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trelleborg har Sveriges bästa jordbruksmark, skriver Emil Samnegård (MP).Foto: Arkiv

När det var akut behov av skyddsutrustning bjöd USA över redan överenskomna avtal, och utrustning som skulle till Sverige hamnade någon annanstans. Samma sak kan hända med livsmedel.

Trelleborg har Sveriges bästa jordbruksmark. Den behövs för att kunna föda befolkningen, inte minst i kris. Enligt Lantbrukarnas riksförbund producerades 75 procent av landets livsmedel i Sverige i början på 1990-talet. I dag är den siffran nere på 50 procent. Samtidigt som antalet svenskar ökat har andelen jordbruksmark minskat. Marken asfalteras, bebyggs och blir obrukbar.

Annons

När man planerar för framtiden är det viktigt att lära sig från sin historia. Under förra världskriget var det ransonering i Sverige. Även på Söderslätt. Samhället måste vara berett på att den typen av kris kan uppstå igen. Förutom att Sverige är beroende av importerad mat så är dessutom det svenska jordbruket beroende av importerat bränsle och importerad konstgödsel. Därför driver Miljöpartiet på för att Sverige ska uppnå en självförsörjningsgrad för livsmedel på 80 procent som i Finland, och att vi blir mer självförsörjande med fossilfria bränslen.

Jordbruksmarken behöver värderas högre. De menar det politiska styret i Jönköping som genom ett beslut i fullmäktige sätter stopp för byggnation på åkermark. Jordbruksmarken i Jönköping är klass 4 på en tiogradig skala. Att jordbruksmarken behöver värderas högre borde även politikerna i det långt mer bördiga Trelleborg förstå. Här är de marker som planeras göra obrukbara runt staden av klass 10 av 10 i bördighet.

När man ska välja att exploatera 30-50 hektar mark för en statlig myndighet kan man helt enkelt inte välja att placera den på den bördigaste, viktigaste marken för svensk självförsörjning. När man planerar en infrastrukturlösning kan man inte välja den längsta och mest omfattande vägen på klass 10 jord. I alla fall inte om man bryr sig om framtiden och vill att det ska finnas mat på borden för alla i Sverige vid nästa kris. Tack Jönköping för att ni visar vägen. Upp till bevis Trelleborg, Sveriges viktigaste jordbrukskommun. I ett läge av kris behöver vi ha kvar våra bördiga jordar.

Emil Samnegård

gruppledare för Miljöpartiet de Gröna i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons