Annons

Hyresrätten är förloraren med hög inflation och höjda räntor

Stigande priser på insatsvaror och svårigheter att finansiera bostadsbyggande kombinerat med hög inflation samt högre räntor innebär att bostadsmarknaden inte kommer att klara av det underskott som råder på bostäder.
Trelleborg • Publicerad 21 augusti 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bostadsfrågorna får inte glömmas bort i kommande val.
Bostadsfrågorna får inte glömmas bort i kommande val.Foto: Tomas Nyberg

Boverkets rapport visar att i över 200 kommuner av vårt lands 290 finns bostadsbristen kvar. Var femte ungdom har övervägt att tacka nej till jobb på grund av situationen på bostadsmarknaden, det framgår av en nyligen publicerad undersökning. Hyresrättens roll på bostadsmarknaden är viktig i många fall och speciellt när ungdomar och vuxna får möjlighet till arbete och studier som kräver en snabb lösning på boendesituationen.

I vårt land har vi krav på de som vill äga sin bostad och bostadsrätt. De krav som ställs från olika kreditinstitut innebär svårigheter att komma in på den ägda marknaden. Ett minskat byggande av hyresrätter, de långa köerna, den låga rörligheten och trögheten kring byggandet gör att bostadsfrågorna inte får glömmas bort i kommande val.

Annons

För att stärka hyresrättens aktivitet på marknaden har en överenskommelse träffats om hyresförhandlingarna av de tre parterna på hyresmarknaden, nämligen, hyresgästföreningen, Sveriges allmännytta och fastighetsägarna i Sverige. Målsättningen är att hyresgästerna skall få ett bra boende och fastighetsägarna kan öka sina investeringar när marknaden blir mer förutsägbar. Denna trepartsöverenskommelse innebär att regeringen nu lägger fram ett lagförslag om oberoende tvistelösning i hyresförhandlingarna. En skiljeman skall utses av hyresnämnden och skall träda in efter en tid utan framsteg, för att fastställa en nivå som parterna måste rätta sig efter.

Målsättningen är att hyresgästerna skall slippa retroaktiva hyreshöjningar, medan hyresvärden får en större förutsägbarhet och konflikter kan lösas snabbare. Ironiskt nog kom denna överenskommelse efter att förslaget på marknadshyror för nyproducerade bostäder hade röstats ner i riksdagen av en ohelig allians mellan Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Marknadshyror på nyproducerat behöver inte leda till hyror som är högre än idag då byggandet kan bli kostnadseffektivt när man standardiserar byggmetoder och som hela tiden upprepas vid nyproduktion. Bostäder som är industriellt byggda kan också ge bättre förutsättningar för att hålla arbetskriminaliteten borta och öka säkerheten på byggena.

Det statliga stödet till byggande skall gå till bostäder som inte skulle kunna åstadkommas utan bidrag och till hushåll som har svårt för att komma in på den svenska bomarknaden. Överkomliga bostäder inom ramen för en ny social bostadssektor kan åstadkommas i samarbete mellan staten, privata bolag och allmännyttan.

Ola Olsson, Centerpartiet i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons