Annons

Hur ska lekmän och politiker kunna förstå?

En saklig klimatdebatt dog den dag som den blev en politisk fråga och man därmed kunde börja plocka politiska poäng. Det skriver sjökapten Stig W Reinlert från Trelleborg.
Debatt • Publicerad 31 januari 2012
”Det finns flera växthusgaser, de naturliga som till exempel koldioxid, metan, vattenånga, dikväveoxid plus en del syntetiska gaser.” Arkiv: Henrik Montgomery 2011
”Det finns flera växthusgaser, de naturliga som till exempel koldioxid, metan, vattenånga, dikväveoxid plus en del syntetiska gaser.” Arkiv: Henrik Montgomery 2011Foto: 

Höststormar drar fram – det har stormat också i klimatdebatten där man sett sådant som att ”jorden drabbas av extremväder”, klimatkris, klimatbluff, alarmistiska rapporter från så kallade klimatpredikanter som till exempel Al Gore och andra klimataktivister om jordens galopperande uppvärmning orsakad av mänskligt producerad koldioxid i atmosfären. Till och med FN:s klimatpanel (IPCC) spär på dessa oseriösa påståenden vilket inte bidrar till en seriös, sansad debatt utan endast bidrar till att hos människor skapa ännu mer osäkerhet.

En saklig klimatdebatt dog den dag som den blev en politisk fråga och man därmed kunde börja plocka politiska poäng och politiker pekar enligt forskare ofta på missriktade, dumdristiga ”åtgärder” vilka sedan visar sig vara felaktiga eller kontraproduktiva vilket sansade miljövänner mer och mer reagerar på.

Annons

Vi får via olika medier ta del av en mängd rapporter från forskare och politiker. Från klimatforskare får vi också olika prognoser hur framtidens klimat kan tänkas utformas i ett perspektiv på 50 till 100 år. Den så kallade ”samlade vetenskapen” anser att växthusgasen koldioxid är den faktor som utgör grunden till jordens uppvärmning.

FN:s numera ifrågasatta klimatpanel IPCC driver tesen att om inte utsläppen av koldioxid stoppas går jorden och dess invånare mot en ofrånkomlig undergång. Kritiken mot FN:s klimatpanel riktar sig mot att panelen inte tagit hänsyn till bland annat jordens naturliga klimatvariationer i ett hydrodynamiskt system med ett antal olika variabler, föränderliga storheter som alla påverkar klimatet på sitt sätt. Andra aspekter som nu vägs in är solens instrålning och jordens bana.

Finns det andra faktorer som kan påverka klimatet, till exempel skövlingen av regnskogarna? Forskarna är ense om att skövlingen av de tropiska regnskogarna har utomordentligt allvarliga negativa effekter på klimatet, liksom på miljön. Eller de ökande utsläppen av metan i atmosfären.

Enligt professorn i meteorologi Lennart Bengtsson, fokuseras från politiskt håll att skadeökningarna främst beror på koldioxidutsläppen. Det är enligt professor Bengtsson naivt och missledande. Han ifrågasätter även påståendet att extrema väderhändelser, översvämningar med mera är en följd av växthuseffekten.

Al Gore och hans falang menar att om man bara kan få stopp på utsläppen av växthusgaser så kommer läget genast att förbättras?... Men så enkelt är det inte enligt flera forskare, inklusive professor Bengtsson. Al Gore och andra klimataktivister bortser bland annat från de omfattande utsläppen av metan, en gas som är 21 gånger mer växthus­pådrivande än koldioxid.

Att utsläppen av växthusgasen metan ökar har få tagit fasta på men metan­utsläppen i atmosfären har mer än fördubblats på 100 år och utgör nu en stor del (upp till 30 procent) av den totala växthuseffekten som alla gaser står för (utom vattenånga). Metan är för övrigt den största beståndsdelen i naturgas och biogas.

Beträffande intensiva stormar beror det enligt sakkunniga forskare inte på temperaturen i sig utan de uppstår till följd av temperaturskillnader. Enligt datorberäkningar förväntas orkanerna minska i antal men kan bli mer intensiva. Men eftersom klimatuppvärmningen hittills varit liten kan detta inte påvisas från observationer eftersom extrema väderhändelser av bestämt slag per definition är sällsynta.

I debatten har man inte sällan väldigt långt från varandra stående uppfattningar där en del talar om drastiska, möjliga katastrofscenarier med snar istid medan andra talar om drastisk uppvärmning av jorden. Till och med forskare emellan råder olika meningar och väldigt skiftande bedömningar.

Det har visat sig inte finnas något dokumenterat samband mellan av människan producerad koldioxidhalt och temperaturen på jorden. Enligt fyra oberoende mätinstitut finns inget sådant samband. Men IPCC har påstått sig ha bevis för att ”vi orsakar en galopperande uppvärmning”. Men man har inte funnit någon ”annan” förklaring till temperaturhöjningen på 0,7 grader under förra seklet. Men många experter menar att en så förenklad modell och antaganden torde klimatpanelen vara ganska ensam om.

Enligt International Journal of Climatology visar det sig efter genomförda mätningar att klimatet sedan 1970-talet inte har styrts av växthuseffekten. Vidare att IPCC enligt dessa mätningar har överdrivit växthuseffektens, och därmed koldioxidens, betydelse.

Annons

Det finns flera växthusgaser, de naturliga som till exempel koldioxid, metan, vattenånga, dikväveoxid plus en del syntetiska gaser. Markant ökning av utsläpp av metan och dikväveoxid har konstaterats där metan utgör cirka 30 procent av den totala beräknande växthuseffekten men om detta talas inte mycket någon anledning, vilket är märkligt då metan med sin växthuspådrivande effekt i stort sett förbigås men man fokuserar på den omdebatterade koldioxiden, som är en av grundstenarna för allt liv på jorden.

Men denna naturliga växthusgas är huvudsakligen en nyttig och livsnödvändig gas. Däremot finns det ett antal bevisade miljöproblem som måste lösas där förbränning av fossila bränslen är ett av flera. En mycket kraftig ökning av kolanvändningen är ett faktum. I Kina bygger man ett nytt kolkraftverk vara tredje dag. I Kina finns enligt uppgift närmare 100 000 kolgruvor. Vilken väg skall då människan välja?

Ett oseriöst debattklimat, ofta med övertoner och felaktig information, medför risk för att människor blir osäkra över hur han/hon skall tolka och förstå allt som skrivs och sägs. Det är inte politiskt korrekthet som krävs utan mer av så väl underbyggda fakta som möjligt. Fler och fler forskare träder fram, till exempel Christian Azar, som säger att forskarna inte har den vetenskapliga biten helt klar för sig hur jordens vidunderligt komplexa klimatsystem fungerar. Hur skall då lekmän, politiker och andra förstå? Vad drar vi för slutsatser av de upphaussade magnifika internationella klimatkonferenserna? Exempelvis i Durban, där man till och med hade svårt att enas om ett urvattnat intetsägande slutdokument, där man i stort sett slog fast att man var överens om att man inte var överens.

Stig W Reinlert

sjökapten

Trelleborg

Mattias Karlsson
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons