Debatt

Hur är det med jämställdheten i Trelleborg?

Krister Rehn ,
I morgon är det internationella kvinnodagen.
Foto:Bjˆrn Larsson Ask / SvD / TT
I morgon är det internationella kvinnodagen.

"Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy, Jämställdhet, förutsätter förändringar av vårt sätt att se och tänka om världen, liksom vårt sätt att förhålla oss till de människor vi har runt omkring oss.

De skilda erfarenheter kvinnor och män har och använder för att lösa problem och arbetsuppgifter måste få komma till sin rätt och bidra till ökad arbetsglädje och kreativitet. Målsättningen med jämställdhetsarbetet vid Trelleborgs kommun är således att skapa ytterligare grogrund för arbetsglädjen och kreativiteten att spira i. En förutsättning för att lyckas och något som dessutom är ett lagkrav är att visa ömsesidig respekt för varandras integritet. Trakasserier eller kränkande särbehandling accepteras därför inte, oavsett orsaken till dess uppkomst. En annan förutsättning är att alla medarbetare oberoende av kön ges lika möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor". Källa:kommunen.

Planen i sig låter väl bra... Men, vi kommunister anser att kvinnor äger all rätt till trygga heltidsjobb med samma löner som männen. Enligt planen verkar det inte direkt som den självklarhet det borde vara. Många kvinnor i kommunen arbetar med delade turer, frågan vi ställer oss är när detta skall försvinna och att alla som vill skall få arbeta heltid? Möjligheten att kunna planera livet måste gå före arbetsgivarnas krav på flexibilitet. Det är så krasst, att när politikerna inte låter behoven styra över budget, tvingas kvinnorna slita ut sig på jobben. Sverige behöver sex timmars arbetsdag, så att alla kan arbeta heltid, och samtidigt ha tid till både familj och egentid.

En jämställd föräldraförsäkring ger även ökad trygghet, genom att kvinnan inte längre tvingas ta huvudansvaret för barn och hem.

Jämställdhet borde även vara en stor fråga för oss män, på bred front. Samhället måste uppfostra killar att inte våldta och slåss. Kvinnor och flickor ska inte behöva försvara sig inför polis och rättsväsende om de utsätts för våld. Därför måste Sverige införa samtyckeslagstiftning. Sexistisk reklam, porr och sjuka kvinnoideal, spelar på kvinnors osäkerhet för att göra dem till lydiga konsumenter. Det gäller att köpa sig lycklig, för att leva upp till bilden av en perfekt kvinna, och för att berika en industri som gör pengar på otrygghet. Människor är inga handelsvaror, och kvinnans självbild och sexualitet ska ingen få lov att sko sig på.

I en rik nation som Sverige, tvingas människor att leva slutet av sina liv i fattigdom. Pensionssystemet gör varannan kvinnlig pensionär till fattigpensionär. Det nya pensionssystemet måste rivas upp, och ersättas med ett pensionssystem med trygga pensioner för en värdig ålderdom.

Där uppmanar vi kommunen att följa sin egen plan att höja kvinnornas lön, och jämställa arbetsvillkoren i kommunen nu!