Annons

Hög tid att förändra översiktsplanen

Publicerad 16 januari 2024
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
SD vill bevara de småskaliga byarna, naturområden och jordbruksmark, skriver Karl-Johan Persson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Vellinge kommun.
SD vill bevara de småskaliga byarna, naturområden och jordbruksmark, skriver Karl-Johan Persson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Vellinge kommun.Foto: Johan Nilsson/TT

SD har under många år kämpat mot exploatering av jordbruksmark och en okänslig utbyggnad av orterna i Vellinge kommun.

Det har varit svårt att få gehör för detta i kommunfullmäktige och ofta hänvisas till översiktsplanen varje gång ett nytt bostadsområde planeras. Nu hoppas vi äntligen kunna förändra detta. Varje mandatperiod ska nämligen översiktsplanen ses över och i Vellinge har arbetet nyss påbörjats.

Annons

Till grund för arbetet ligger bland annat kommunens befolkningstillväxtprognos och program för bostadsbebyggelse. Viktigt är att dessa faktiskt inte återspeglar ett realistiskt scenario eller kommunens behov av bostäder. I stället bygger de på Moderaternas önskan om en ytterligare hög befolkningstillväxt och att Vellinge ska medverka till att fylla bostadsbehovet i hela regionen. Vi anser att detta är helt fel utgångspunkter, vilket även länsstyrelsen har påpekat i sina remissvar.

”För att bryta det negativa mönstret i Vellinge måste vi sänka målet för befolkningstillväxten radikalt.”
Karl-Johan Persson (SD)

SD vill bevara de småskaliga byarna, naturområden och jordbruksmark. Den hembygd vi så väl känner ock älskar är på väg att försvinna. Vi tror också att det är avgörande att vi bevarar förmågan att hantera förändringar i vår omvärld och inte utsätter oss för ett ökat importberoende av livsmedel genom att jordbruksmark tas i anspråk.

För att bryta det negativa mönstret i Vellinge måste vi sänka målet för befolkningstillväxten radikalt. Det går inte att både ha en växande befolkning och att bevara alla värden i kommunen. SD hoppas på en förändrad översiktsplan som bevarar vår attraktiva kommun att leva och bo i.

Karl-Johan Persson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Vellinge kommun

Annons
Annons
Annons
Annons