Annons

Hemester främjar friluftsliv och småföretag

Skåne är fantastiskt. Såväl den oslagbara naturen med sina många variationer som alla trevliga besöksmål.
Publicerad 22 juni 2021
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En tredjedel av alla resor som görs är kortare än fem kilometer och många av dessa sker med cykel. Fler och fler cyklar dessutom året runt, konstaterar skribenterna.
En tredjedel av alla resor som görs är kortare än fem kilometer och många av dessa sker med cykel. Fler och fler cyklar dessutom året runt, konstaterar skribenterna.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Vikten av en nära natur i hela Skåne kan inte betonas nog, liksom en levande besöksnäring. Inte minst nu i tider av hemester. För Centerpartiet är det av största vikt att värna och skapa goda förutsättningar för detta.

Coronapandemin har slagit hårt mot Skånes besöksnäring. Samtidigt råder fortfarande restriktioner för resande på flera håll. En hemester i Skåne har med andra ord aldrig passat bättre. Där man samtidigt som man njuter av den skånska naturen också stödjer några av alla de viktiga skånska småföretagarna.

Annons

I Skåne är avstånden korta, vilket skapar goda förutsättningar för cykling. Vi vet att en tredjedel av alla resor som görs är kortare än fem kilometer och många av dessa sker med just cykel. Fler och fler cyklar dessutom året runt.

”I Skåne är avstånden korta, vilket skapar goda förutsättningar för cykling.”
Anneli Kihlstrand och Ola Olsson (C)

Därför är det viktigt att skapa bra förutsättningar så att cykeltrafiken fortsätter att öka. Det ställer ökat krav på underhållet av vägar, gång- och cykelbanor runt om i regionen. Att göra det möjligt att exempelvis ta med sig cykeln i kollektivtrafiken är ett sätt att förenkla för cyklister. Centerpartiet arbetar också för att knyta ihop tätorterna på landsbygden genom bilfria cykelförbindelser och för att skapa säkra cykelparkeringar i den skånska kollektivtrafiken.

För oss centerpartister är småföretagen viktiga. Fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag. De bidrar med kreativitet och innovation. Inte minst finns de nära oss och håller omgivningen levande. Många företag inom besöksnäringen är just småföretag.

Friluftslivet och närheten till naturen är också viktiga för besöksnäringen. Tack vare natur- och kulturlandskapen kan till exempel ett kafé eller ett bed and breakfast öppna och på så sätt skapa både arbetstillfällen och service i sitt närområde.

Men för att den nära naturen med friluftsliv och rekreation ska fortsätta att finnas måste vi, var och en, se till att värna den. Att inte skräpa ner eller förstöra är självklarheter för de flesta, men på längre sikt handlar det också om att minska utsläpp och ta klimathotet på allvar. Fortsätter klimatförändringarna kommer den skånska naturen så som vi känner den att förändras och sedan försvinna.

Som centerpartister ser vi helheten: hemestern kan främja både Skånes friluftsliv och småföretag. För vare sig om det är ett rapsfält i blom, ett fik, en strand, en skog eller gästgivargård är det väl värt en omväg. Eller en hel hemester.

Anneli Kihlstrand (C), ledamot, regionala utvecklingsnämnden

Ola Olsson (C), ledamot, regionala utvecklingsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons