Annons

Politiker kritiserar TA-artikel – TA svarar direkt

Med anledning av en artikel i Trelleborgs Allehanda (den 22 februari) om hemvården där man citerar en ännu inte offentliggjord revisionsrapport vill jag som ordförande i socialnämnden lämna följande kommentarer.
Publicerad 4 mars 2022
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Venzel Rosqvist (M) har reagerat på TA:s artiklar om hemtjänsten.
Venzel Rosqvist (M) har reagerat på TA:s artiklar om hemtjänsten.Foto: Tomas Nyberg

Jag är fullt medveten om att vi har utmaningar inom hemtjänsten och nämnden arbetar hårt med att åtgärda dessa. Vi gör det med fokus på brukarnas bästa och med en korrekt analys av revisionsresultatet. Som alla förstår är utmaningarna större under den största pandemin i mannaminne vilket revisorerna nästan helt förbigår.

Eftersom brukarna är i fokus för nämnden är jag glad över att kunna konstatera att brukarna på många frågor i rapporten svarar mycket positivt. Här är exempel:

Annons

Brukar personalen bemöta dig på ett positivt sätt? På den frågan svarar hela 93 procent ”Ja”.

På frågan ”Är du sammantaget nöjd” så svarar hela 85 procent ”Ja”.

Detta är ju väldigt bra siffror för Trelleborgs socialförvaltning där vår ambition är att det ska vara ännu bättre.

På frågan till personalen om man har tillräcklig tid uppfattar jag att Trelleborgs Allehanda medvetet väljer att vinkla frågan negativt. De korrekta svaren och siffrorna som framgår av kommunens revisionsrapport (på sid 8) är alltså följande. På frågan:

”Har du tillräcklig med tid att utföra dina arbetsuppgifter?”

Så svarar: 49 procent – Instämmer helt och 41 procent – Instämmer delvis.

Och endast 10 procent svarade att de inte instämmer alls.

Detta betyder ju att hela 90 procent av de svarande instämmer helt eller delvis att de har tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter.

Hur kan något så rätt bli så fel i Trelleborgs Allehandas artikel? Detta måste man också fråga sig.

Nämnden kommer nu arbeta vidare med förbättringsarbetet och den 1 april införs intraprenad inom hemvården i syfte att stärka medarbetarnas inflytande i verksamheten. Intraprenad innebär att medarbetarna med stor grad av självständighet driver verksamheten. Detta erbjudande kvarstår till övriga medarbetare om man anser att det egna inflytande i vardagen är för lågt. Till alla er som tycker att ni har för lite inflytande upprepar jag: Ni är varmt välkomna att driva verksamheten själv – bara hör av er!

”Nämnden kommer nu arbeta vidare med förbättringsarbetet och den 1 april införs intraprenad inom hemvården i syfte att stärka medarbetarnas inflytande i verksamheten.”
Venzel Rosqvist (M)
Annons

I april beslutar nämnden vidare om ett treårigt projekt med inriktning mot kompetensutveckling och förbättrad hälsa för medarbetarna och även en höjning av den språkliga kompetensen finns med

I mars beslutar nämnden vidare om en utredning för att stärka brukarnas inflytande i verksamheten

Förbättringsarbetet fortsätter således i nära dialog med både brukarna och medarbetarna så att vi kanske i framtiden kan vinna priser för vår fina hemtjänst liksom vi gjort för vår fantastiska mat inom äldreomsorgen.

Jag är mycket stolt över förvaltningens fantastiska arbete inte minst i ljuset av en historisk pandemi.

Venzel Rosqvist (M), ordförande socialnämnden Trelleborgs kommun

Svar direkt: Siffrorna i rapporten – och revisorernas slutsatser – är samma oavsett om den är offentliggjord eller ej.

Så här står det i revisionsrapporten (baserat på en enkät där man fått 79 svar av 235 tillfrågade medarbetare):

Granskningens enkätresultat visar att cirka hälften (49 procent) av de svarande upplever att de har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Enkätresultatet visar att 41 procent av de svarande endast instämmer till viss del i påståendet om de har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter och 10 procent instämmer inte alls.

och

Vi noterar att endast hälften av medarbetarna som besvarade enkäten upplever att de har tillräcklig tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Övriga svaranden och intervjuade medarbetare uppger att de inte alltid har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter.

Annons

Utifrån detta ser vi en risk i att kundernas behov inte alltid blir tillgodosedda då vissa beviljade insatser prioriteras bort vid behov och att det finns en risk för att medarbetare inte arbetar fullt ut enligt beslutade processer och rutiner vid stress.

Och även detta är en slutsats tagen ur rapporten:

Jämförelser med övriga kommuner i landet visar att Trelleborg är bland de 25 procent av kommunerna med lägst resultat på flertalet frågeställningar.

Det sistnämnda rörde en enkät med brukare genomförd i början av 2020 – alltså innan pandemin.

Jenny Isaksson, reporter

Martin Falkenby, chefredaktör

Annons
Annons
Annons
Annons