Annons

Helhetssyn och långsiktighet värdegrunderna i miljöarbetet

Svar till Rikard Lehmann (den 29 oktober).
Debatt • Publicerad 31 oktober 2013
Vi har en ökning av miljöturism i vårt kustområde som en tydlig effekt av våra satsningar på Tullstorpsån och de andra åarnas våtmarksområden, skriver Sten Björk. Arkivfoto: Lasse Bryggare
Vi har en ökning av miljöturism i vårt kustområde som en tydlig effekt av våra satsningar på Tullstorpsån och de andra åarnas våtmarksområden, skriver Sten Björk. Arkivfoto: Lasse BryggareFoto: 

Helhetssyn och långsiktighet i miljöarbetet är inom vår kommun, hamn och lantbrukssektor värdegrunderna i allt vårt miljöarbete.

Det är ett mångfacetterat och oerhört stimulerande miljöarbete som nu pågår i full skala i vår kommun. Det ger alla som medverkar aktivt en stor respons. Exemplen är många. Våra grundskoleelever gör lärarledda undervisningsbesök i vårt nya biogasutbildningcenter. Vi har en ökning av miljöturism i vårt kustområde som en tydlig effekt av våra satsningar på Tullstorpsån och de andra åarnas våtmarksområden och vår marknadsföring av dessa. Många nya turister har funnit dessa nya miljöturistmål, och också egna naturälskare, som vandrar längs Tullstorpsåns dalgång och våra vandringsleder genom Skåne, som startar här nere i Smygehuk. Viktigast är den hälsosamma miljö- och klimatanpassning som alla fullskaleåtgärder syftar till att skapa.

Annons

Våra ekosystem inom jordbrukssektorn och våra spetstoppssatsningar i Trelleborg på ny biogasteknik är föremål för besök från hela Sverige, och våra forskarkollegor från universiteten i Stockholm, Lund, Linköping och Kalmar gör täta besök.

I november kommer polska lantbrukare hit för att tillsammans med sin minister för grön energi i Polen hålla seminarium med oss om att skräddarsy biogasanläggningar för färdigställande och uppförande i Polen.

Vår kommuns ekosystemtjänster är alla på väg att bli väl synliga. Jordbergas biogasproduktion 2014 om 110 GWH/år gör vår kommun till landets enda kommun som blir oberoende av fossila bränslen i nutid, med ett grönt energiöverskott för export till omvärlden from detta år.

Vårt kommunala utvecklingsbolag avser nu biträda våra industrier i att som legotillverkare medverka genom att bygga processdelen i dessa biogasanläggningar.

Biogasutbildningscentret i Trelleborg har börjat få elever från vår omvärld, inte minst från vår egen kustregion och våra omgivande Östersjöländer.

Hamnens mottagningsstationer för allt grå- och svartvatten från färjorna är nu i full drift, allt vattnet pumpas till vårt avloppsreningsverk och blir biogas och gödsel till åkrarna

Vi utvecklar nu konceptet mikroalgodling i reningsverken och centrifugerar bort vattnet med högeffektiva ALFA-LAVAL-separatorer.

Hamnen och tätorten bygger under 2013-2014 gemensamma stora uppsamlings- och sedimenteringsbassänger, som kommer att avsevärt reducera riskerna för översvämningar vid breddavlopp och då också sedimentera kväve och fosfor så att övergödningen till havet minskar radikalt.

I reningsverken räknar vi med att under 2014-2018 sätta in ett nytt steg för att i dessa samtidigt med biogasproduktion där oskadliggöra farliga muterade bakterier och hindra dem att nå våra vattendrag och ytvattentäkter.

Reduktionerna från vår lantbrukssektor av utflödena av fosfor och kväve till våra vattendrag och till havet börjar nu bli så stora att vi under 2015 talar om ett paradigmskifte

Annons

Vårt strategiska cleanship-projekt har gett oss världsrykte som renaste hamnen och färjeverksamheten av alla i Östersjön, och detta arbete fortsätter nu ge ringar på vattnet globalt.

När Stenas färjor 2014-2018 konverterar alla sina motorer till metanoldrift blir vi utan tvekan världens i alla avseenden renaste hamn, också när det gäller alla utsläpp i luft från fartyg och deras förbränningsmotorer.

Trelleborgs kommun och hamn är som huvudväg för EU:s sjötransporter en mycket viktig framtidssatsning som undertecknad bedömer att EU kommer att fortsätta vilja stödja offensivt för att kunna nå ett fortsatt långsiktigt hållbart godsflöde.

Att öka sjötransportandelen av alla godstransporter inom EU är viktigt. Trelleborg arbetar nu vidare övergripande med att skapa en effektiv verktygslåda bestående av nya effektiva riktlinjer och rekommendationer för en helt grön logistik och helt gröna transporter i våra TEN-T Europakorridorer, från Helsingfors till Berlin-Nürnberg-München-Verona-Bologne-Rom och vidare.

Det systematiska och totala miljöarbetet i Trelleborg genomgår nu en viktig övergång från miljövisioner till verklighet i fullskala. Det följs med starkt intresse av ett stort antal organisationer, inklusive Helcom, WWF, BSSSC och andra starka internationella miljöintressen. Att frigöra västra hamnen från all godsuppställning under 2015-2018 ger plats för 7 000 nya innvånare i kustnära bostadslägen, utan att lantbruksmark alls tas i anspråk. Att SÖS företrädare Rikard Lehmann är kallsinnig till detta omfattande miljöarbete är för många av oss helt obegripligt.

Nilla Olsson
Sten Björk (S)
Så här jobbar Trelleborgs Allehanda med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons