Debatt

Havsvindkraft utanför Skånes sydkust: Nej tack!

Debatt Artikeln publicerades
Henrik Wachtmeister från Svenskt Landskapsskydd är kritisk till planerna på vindkraft utanför Trelleborgs kommuns kust.
Foto: Johan Nilsson / TT
Henrik Wachtmeister från Svenskt Landskapsskydd är kritisk till planerna på vindkraft utanför Trelleborgs kommuns kust.

Den 10 november anordnades i Trelleborg en halvdag om vindkraftverk till havs vilken jag deltog i. Som vanligt var det bara ja-sägare som fanns bland talarna.

Vindkraftsbranschens löften om lokal förankring, lokal nytta och lokala jobb var ett huvudtema. Hamndirektören talade mest om hotell som kan dra nytta av gästarbetare. Likaså gjorde Eons föredragshållare. Vattenfalls talare radade upp en lång lista på vad som kan komma att tillfalla den lokala ekonomin under förutsättning att man kan konkurrera på marknadsmässiga villkor. Då förstår vi att det inte blir mycket jobb till sydkusten.

Kustvind AB företräddes av Magnus Jiborn som med inställsam röst gav fagra löften och manade till förståelse för att om man accepterar att horisonten förstörs så ska man ha något tillbaka. Utan att Magnus på något sätt kunde beskriva den lokala nyttan försäkrade han att det skulle bli ett lyft för sydkusten om man fick bygga 50, kanske 200 meter höga vindkraftverk en mil utanför kusten det vill säga söder om Trelleborgs och Skurups kommuner.

Vi har hört det förut, vindkraft ger lokala jobb. I Eslövs kommun med knappt 50 vindkraftverk beskrivs detta bäst så här: med en investeringssumma på cirka 1 miljard har det inte skapats jobb varken under byggtiden eller under det efterkommande driftsfasen på cirka 25 år. Likadant är det i kommun efter kommun. Möjligen får någon grävmaskin eller lastbil lite extra jobb samt de som ska plocka upp alla döda fåglar, men jobben hamnar i huvudsak i andra länder. Oftast de länder som sedan köper vår billiga el. Så vi blir lurade två gånger.

Att på detta sätt förstöra kustlivet är inte rätt. Vem äger horisonten? Vem vill att den snurrar? Var hamnar vinsterna? Hur länge dröjer det innan man använder boplattform till havs i stället för hotell? Hur mycket sjunker huspriserna? När kommer skadeståndskraven? Vem står ut med högintensivt vitt blinkande ljussken från dessa verk?

Från hela landet vet vi att människor störs på långa avstånd av ljud, lågfrekvent, amplitudmodulerat och infraljud samt att de är ett högt ljud från verken, cirka 106 dB. Om 50 verk bullrar tillsammans blir det värre. Detta ljud från havsvindkraft bromsas inte upp som på land och eftersom syd eller sydväst är den förhärskande vindriktningen kommer stora delar av sydkusten känna av denna ljudförorening. Det tar 10 till 15 år innan symtomen kommer i kroppen efter dessa år av stress, det är forskare överens om. Sydkusten kommer inte att bli sig lik om beslutsfattarna ger tillstånd till dessa 50 verk.

Kustvinds strategi är att få acceptans från lokalbefolkningen och förmodligen kommer denna process liksom de flesta vindkraftsärenden att ta flera år. Under tiden kommer befolkningen att delas i två läger, en liten del som kan tjäna stora pengar och säger ja och kloka personer som säger nej till byggandet. Hur än strategin ser ut från dem som vill bygga är det ju vindkraftverk eller inte vindkraftverk som är huvudfrågan. Man kan inte få acceptans till vindkraft bara för att man är pedagogisk och talar till berörda på ett visst sätt och lovar lokal nytta. Det är dags att sätta stopp för detta vansinne. Låt sydkusten utvecklas på annat sätt än med förstörelse av sin största tillgång, en orörd horisont. Vindkraftens förespråkare säger aldrig hela sanningen om vindkraftens konsekvenser, men här hjälper vi gärna till.

Henrik Wachtmeister

Föreningen Svenskt Landskapsskydd