Har man ingen politik att föra får man sitta och peka finger i stället

Vårt Söderslätt väljer (TA:s sajt den 11 maj) att peka ut Socialdemokraterna och komma med anklagelser om odemokratiskt agerande. Det är ett i många avseende mycket märkligt agerande av VS men det följer väl i linje med ett normalt agerande från detta parti. Har man ingen politik att föra så får man sitta och peka finger i stället.
Publicerad 17 maj 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi är tydliga med att vi gärna samarbetar i sakfrågor, men att dela på våra poster inte är prioriterat, skriver Lennart Höckert och Birgitta Almroth, båda (S).
Vi är tydliga med att vi gärna samarbetar i sakfrågor, men att dela på våra poster inte är prioriterat, skriver Lennart Höckert och Birgitta Almroth, båda (S).Foto: Julia Ericsson

Men hur var det nu med platser i kommunstyrelsens arbetsutskott. För att reda ut det behöver vi se hela bilden som sträcker sig från strax efter valet förra året och även långt innan valet. Det nuvarande styret väljer att formera en majoritet. I det läget är det upp till oppositionen att formera sig. Socialdemokraterna träffar de övriga partierna i oppositionen trots den kampanj som övriga partier valt att hålla mot Socialdemokraterna i hela valrörelsen i deras hopp om att ta röster. Vi är tydliga med att vi gärna samarbetar i sakfrågor, men att dela på våra poster inte är prioriterat. S har sedan länge stöttat olika partier men har gång på gång fått se sitt inflytande minska utan att få något stöd tillbaka. Därför var utgångspunkten att vi kommer att behålla de platser vi har en demokratisk rätt till. Vi var också tydliga med att om de övriga partierna ville ha en valsamverkan så var det inget som vi skulle lägga oss i.

När det sen kommer till val på olika platser har framför allt VS valt att konsekvent ställa upp med en motkandidat till S. Vilket man till exempel gjorde när man skulle välja viceordförande i bolagen. Detta ledde till en splittring av oppositionens röster. Ett beteende som stärkte styrets frångående av principen att viceordförandeposten tillfaller oppositionen. Men man har även från VS gått ihop med delar av styret för att få in en representant från oppositionen men då i samtliga fall från VS. Inför dessa platser pratade vi med VS som ställde upp med motkandidater och föreslog att vi skulle dela platserna men det var man inte intresserade av. Det var bättre att göra upp med styret som man gjorde när man fick till ett högre arvode till Axel Bengtsson som oppositionsråd.

”Det var bättre att göra upp med styret som man gjorde när man fick till ett högre arvode till Axel Bengtsson som oppositionsråd.”
Lennart Höckert (S) och Birgitta Almroth (S)

När det gäller arbetsutskottet var det tydligt från början. Reglementet man fattade först var fel eftersom det mot alla överenskommelser innebar fem ordinarie och fem ersättare i utskottet. Det skulle från början vara sju ordinarie och sju ersättare. Fördelningen innebär efter valresultat och eventuella valsamverkan att styret har fyra ordinarie och fyra ersättare. För oppositionen innebär det tre plus tre. Valresultatet ger S två ordinarie och två ersättare samt VS en plus en.

I det läget väljer Centern att yrka på avslag till fler platser i arbetsutskottet. Vilket i sig inte är rimligt eftersom det är en fråga som avgjorts på fullmäktige och inte ens är uppe för debatt. VS väljer att nominera C till en ordinarieplats och Vänsterpartiet till en ersättarplats som motkandidater till S platser. VS får gärna dela med sig av sina platser till vem man vill. Men att andra partier inte vill dela med sig av sina platser på VS uppmaning är inte odemokratiskt. Dessutom, nej det kommer inte att sitta fyra socialdemokrater och trängas på arbetsutskottet. Ersättare sitter inte med på arbetsutskottets möten.

Vi har öppna dörrar hos Socialdemokraterna för oppositionen och välkomnar samtal och diskussioner. Men så länge man från Vårt Söderslätt, Centern och Vänsterpartiet hellre väljer att ställa sig utanför och göra utspel för att medvetet skada och splittra oppositionen och framför allt Socialdemokraterna blir deras ord om samarbete högst osannolikt. Man kan ju börja med att prata med varandra i stället.

Lennart Höckert (S), oppositionsråd

Birgitta Almroth (S), ordförande Socialdemokraterna Trelleborg